Aarhus Universitets segl

Intro

VIDEO


ARTIKLER


Magasinet Asterisk, nr. 85, marts 2018

Hvordan bliver professionerne andet og mere end agenter for velfærdsstatens politiske strategier? Jens Erik Kristensen, lektor DPU, Aarhus universitet, og Lars Thorup Larsen, lektor på Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, kommer med bud på, hvordan professionerne kan etablere en ny form for autonomi og samtidig udøve professionel dømmekraft.  

Hent artikel

Brian Degn Mårtensson, Stefan Hermann og Nanna Mik-Meyer er markante stemmer i debatten om professionernes status, udfordringer og fremtid. I artiklen begrunder de,  hvorfor de  pædagogiske professioner taber autonomi og anerkendelse, samt hvordan de skal mobilisere en ny identitet, der kan styrke deres position.

Hent artikel