Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvordan skabe kvalitet i pædagogisk
og didaktisk praksis?

Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) ved DPU, Aarhus Universitet
inviterer 11. april 2018 til  sin årlige konference. Temaet i 2018
er kvalitet, læring og trivsel i skole og dagtilbud.

OM KONFERENCEN


Med de seneste 10 års øgede politiske og forskningsmæssige fokus på betydningen af høj kvalitet i skole og dagtilbud følger et stigende behov for at diskutere og undersøge hvad kvalitet er, hvordan vi undersøger betydningen af den og - ikke mindst - hvordan den skabes og understøttes konkret i pædagogisk og didaktisk praksis.

Konferencens hovedspørgsmål er derfor, hvordan vi styrker kvalitet i skole og dagtilbud. Når man arbejder pædagogisk, har man intentioner for børns læring og trivsel. Men de seneste år har vist, at traditionel målstyring og resultatorientering har skabt stor debat på skoleområdet, ligesom et stort anlagt forsknings- og udviklingsprojekt om målrettede læringsindsatser i børnehaven ikke har haft den forventede effekt.  

Konferencen vil belyse, hvordan lærere og pædagoger kan orientere sig mod børns læring og trivsel på meningsfulde måder ved bl.a. at styrke kompetenceudvikling, skabe professionelle læringsfællesskaber og kvalificere den professionelle dømmekraft.

Konferencen vil også adressere, hvilke muligheder den stigende mængde af data på uddannelsesområdet giver både for forskningen, men også for arbejdet med kvalitet i den pædagogiske tilrettelæggelse i dagtilbud og skoler.

Endelig lægger konferencen op til en diskussion af, hvilke videns- og udviklingsmæssige greb, der er særligt frugtbare i skolers og dagtilbuds arbejde med at fremme børns læring og trivsel.  

TID OG STED


Onsdag 11. april 2018 kl. 10-16

Festsalen (A220), DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.