Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Perspektiver på Pædagogisk
Psykologisk Rådgivning

DPU, Aarhus Universitet inviterer 15. maj 2018 til den første årlige dialogkonference
om PPR. Målet er at identificere aktuelle problemstillinger og opgaver
samt fremtidige pejlemærker for PPR-medarbejdere og forskningen.

OM KONFERENCEN


Organisatoriske ændringer på flere niveauer, nye og skiftende diagnoser, krav om inklusion, fokus på tidlig indsats osv. peger på, at PPR-området i snart et årti har undergået store forandringer. Samtidig står PPR over for nye udfordringer af faglig og organisatorisk karakter -  udfordringer, der ikke mindst berører samspillet mellem faglighed og de organisationer, den skal virke i.

Aktuelle undersøgelser viser, at disse udfordringer for PPR-teamets medarbejdere knytter sig til at kende hverdagen i skoler og daginstitutioner, at have viden om organisatoriske dynamikker og samspil mellem individuelle og sociale udviklingsprocesser. PPR skal f.eks. på en gang arbejde praksisnært i klasserummene og blandt børnegrupperne, fungere som sparringspartnere for professionelle i feltet, facilitere tværfagligt samarbejde og på samme tid understøtte individuelle og organisatoriske udviklingsprocesser.

PPR skal f.eks. både arbejde praksisnært i klasserummene og blandt børnegrupperne, fungere som sparringspartnere for professionelle i feltet, facilitere tværfagligt samarbejde og på samme tid understøtte individuelle og organisatoriske udviklingsprocesser.

PPR har brug for dialog mellem forskning og praksis

Opremsningen af opgaven er omfattende, ja, nærmest overvældende – også set i lyset af, at den pædagogisk psykologiske rådgivning i dag bliver organiseret vidt forskelligt i landets kommuner. PPR’s komplekse arbejdsopgaver stiller krav om nye og fleksible professionelle praksisformer.  Det stiller krav til forskningen om at stille både relevante spørgsmål og viden til rådighed, og for at håndtere sådanne krav bedst muligt i PPR, er der brug for dialog mellem forskning og praksis.

DPU, Aarhus Universitet vil med en årligt tilbagevendende konference stille et rum for dialog og udveksling til rådighed for praktikere og forskere, hvor forskellige perspektiver på PPR’s arbejde kan mødes. Konferencernes formål er at bidrage til mere samarbejde mellem forskning og praksis og dermed danne baggrund for udvikling af nye forskningstiltag og fornyelse af professionel praksis samt efter/videreuddannelsesforløb.

På den første konference vil der være oplæg om aktuel forskning og undersøgelser samt workshops med mulighed for dialog og erfaringsudveksling.

Kom og vær med til at præge forskning og praksis!

TID OG STED


Tirsdag 15. maj 2018 kl. 9.00-16.00

Festsalen (A220), DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup,  Tuborgvej 164, 2400 København NV

PRIS OG TILMELDING


Deltagerpris: 975 kr.  (inkl. moms)

Studerende: 300 kr. (inkl. moms)

Konferencen er afholdt

Visninger
Lektor Dorte Kousholt fortæller om baggrunden for konferencen