Aarhus Universitets segl

Program

Partnerskaber for en bæredygtig fremtid

Hvad ved vi? Hvordan gør vi en forskel? Er der håb?

14:00


I Aulaen præsenterer forskere, virksomheder og studerende bæredygtige initiativer, der kan bidrage til at løse verdens globale udfordringer.

Moderator: Martin Breum, journalist, forfatter, ordstyrer, Moderator.dk   
15.00
Velkomst ved Aarhus Universitets bestyrelsesformand, tidl. EU-klimakommisær Connie Hedegaard
15.05
Partnerskaber for en bæredygtig fremtid
       

FN's verdensmål for bæredygtig udvikling - hvad ved vi? 
Connie Hedegaard, AU-bestyrelsesformand, tidl. EU-klimakommisær

Bæredygtige løsninger fra et virksomhedsperspektiv 
Kim Nøhr Skibsted, direktør for Poul Due Jensens Fond | Grundfos Fonden
Region Midt - FN's verdensmål som strategisk ramme for hele regionens udvikling
Anders Kühnau, formand for Regionsrådet, Region Midt
16.00Paneldebat: Hvad er værdien af partnerskaber for bæredygtighed?
Connie Hedegaard, AU-bestyrelsesformand, tidl. EU-klimakommisær
Kim Nøhr Skibsted, direktør, Poul Due Jensens Fond | Grundfos Fonden  
Anders Kühnau, formand for Regionsrådet, Region Midt
Camilla Fabricius, 1. viceborgmester og formand for Aarhus Kommunes Bæredygtighedsudvalg
16.40Pause: Bæredygtige snacks og bæredygtige løsninger (stande)
17.10Kan vi ændre vores fremtid? - oplæg fra fire topforskere
Forskning: Det biobaserede samfund
Den fossile økonomi nærmer sig sidste salgsdato med hastige skridt. Verden har brug for et nyt paradigme mod et biobaseret samfund, hvor råstoffer, fremstilling, forbrug og affald er elementer i et bæredygtigt kredsløb. Og hvor biomasse udgør selve fundamentet for innovation. I Danmark kan landbruget blive mere bæredygtigt og både øge mængden af råvarer og reducere miljø- og klimapåvirkning. Decentrale grønne bioraffinaderier, der kan producere protein, foder, råvarer til bioindustrien og bioenergi kan være løsningen. Her recirkuleres næringsstofferne lokalt og miljøbelastningen kan holdes på et meget lavt niveau.

Ved seniorforsker Uffe Jørgensen, centerleder ved Center for Cirkulær Bioøkonomi, Science and Technology 
Bæredygtige produkter og forbrugeradfærd
Et bæredygtigt samfund og en cirkulær økonomi kræver at forbrugerne ændrer livsstil, accepterer nye bæredygtige løsninger og er aktive aktører i værdikæden. Men hvordan reagerer vi som forbrugere, når for eksempel spild fra produktion bliver til fødevarer, og kan der skabes en ny nøjsomhed i vores livstil? Eksempler fra projekterne Propotato og WasteProm.

Ved professor Jessica Aschemann-Witzel, Aarhus BSS

Bæredygtige og inkluderende byer og samfund
Hvordan kan digitale teknologier, såsom Internet of Things og kunstig intelligens, bidrage til at skabe en mere bæredygtig og inkluderende verden, med byerne som eksperimenterede rum og drivkraft for denne udvikling med nye organiserings- og produktionsformer? 

Ved centerleder Martin Brynskov, Center for Digital Omstilling af Byer og Samfund (DITCOM), AU Arts

Sundhed i et globalt perspektiv 
Infektioner er den sygdomsgruppe som globalt set koster flest leveår, da den i modsætning til livsstilssygdomme i højere grad rammer børn, unge og midaldrende. De sidste tredive år har Lars Østergaard forsket i hvorledes kroppen reagerer på de mikroorganismer, som den møder gennem livet. Målet med hans forskning er at blive bedre til at forebygge og behandle infektioner. Der vil blive givet eksempler fra nogle af verdens store sygdomme som meningitis og HIV. 

Ved lærestolsprofessor Lars Østergaard, professor i infektionsmedicin
18.20Er der håb?
Verdensmålenes paradigmeskifte - introduktion til paneldebat
Steen Hildebrandt
, professor emeritus, Aarhus BSS og formand for 2030-panelet

Paneldebat: Lederskab, prioriteringer og perspektiver

Kim Nøhr Skibsted, direktør, Poul Due Jensens Fond | Grundfos Fonden
Steen Hildebrandt, professor emeritus, Aarhus BSS og formand for 2030-panelet
Anne-Marie Pahuus, professor og prodekan, AU Arts
Repræsentant fra Den Grønne Studenterbevægelse, Aarhus Universitet

18.55Afrunding af konferencen på vegne af AU
Niels Chr. Nielsen, professor og dekan, AU Science and Technology
19.00Bæredygtig popmusik og musik til tiden ved Steffen Brandt
19.30

Netværk og sandwich i Antikmuseet under Aulaen til kl. 20:30