Aarhus Universitets segl

Ordblinde og it-konference 2023

Konference den 27. april 2023, Milling Hotel Park, Middelfart

Er du:

  • underviser, læsevejleder eller læsekonsulent i grundskolen
  • læsevejleder eller underviser på en ungdomsuddannelse
  • voksenunderviser
  • anden fagperson inden for uddannelsesområdet

Kunne du tænke dig at få ny viden om anvendelse af læse- og skriveteknologi til børn, unge eller voksne i skole og uddannelse, så tag med på Ordblinde og it-konferencen. Konferencen er en tilbagevendende og nationalt samlende konference, der informerer og deler ny international og national viden og praksis på ordblindeområdet inden for teknologi og uddannelse.

Konferencen i 2023 er nr. 11 i rækken af Ordblinde og it-konferencer, der nu for 5. gang arrangeres af Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet. Konferencen arrangeres i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet/BUVM, Nota, Nationalt Videncenter for Læsning, Ordblindeforeningen i Danmark og Læsekonsulenternes Landsforening.

Læs mere om konferencedagen og konferencerækken nedenfor.

Vær opmærksom på, at der ved tilmelding skal vælges seminarer, så læs programmet og beskrivelser af indholdet i seminarerne i menuet til venstre inden tilmelding.

Om Ordblinde og it-konferencerne

Læse- og skriveteknologi (LST) spiller en afgørende rolle for ordblinde i skole og uddannelse, og brugen af teknologien i praksis er også i fokus på denne konference.

Hovedemnerne for konferencerne er den pædagogiske/didaktiske anvendelse af teknologi i forskellige undervisningssituationer samt den organisatoriske og konkrete implementering på uddannelsesområdet.

Konferencerne omhandler brugen af læse- og skriveteknologi hos børn, unge og voksne fra grundskole, over ungdoms- og erhvervsuddannelser til voksen- og videregående uddannelser.

Konferencerne sætter fokus på brug af konkrete læse- og skriveteknologiske løsninger, både i form af særligt udviklede programmer, men også i form af de løsninger, der i stadigt større omfang er bredt tilgængelige på computere, tablets og smartphones. Selvom fokus vil være på ordblindes anvendelse af LST, vil brugen af teknologien til inklusion, undervisning og læring for alle i skole og uddannelse være centralt på konferencen.

Program og præsentationer fra de seneste 3 konferencer kan findes via et link nederst til højre på denne side.

Om konferencedagen

Med ordblindhed og it som overordnet tema er der på denne konference bl.a. fokus på talegenkendelse/tale til tekst. Tale til tekst er et område hvor teknologien fortsat forbedres markant og giver nye muligheder for bl.a. ordblindes formidlingsmuligheder. Men det er også et område, hvor det didaktiske og pædagogiske potentiale fortsat er stort og uudnyttet.

Konferencedagen byder både på fælles oplæg og valg mellem opdelte seminarer i to runder.

Om formiddagen gives først en status for brug af LST i Danmark, hvorefter den svenske forsker Emma Lindeblad vil fortælle om udvalgte resultater af de snart 20 års forskning, man i Sverige har gjort vedr. ordblindes brug af LST. Derefter præsenteres et nordisk forskningsprojekt om brug af talegenkendelse som en ny udtryksform for ordblinde elever i grundskolen.

Eftermiddagen byder på 2 runder med hver 4 parallelle og praksisrettede seminarer.

Dagen afsluttes med en paneldebat, hvor en række ordblinde brugere fra forskellige uddannelsestrin fra grundskole til videregående uddannelser vil dele deres erfaringer med LST gennem deres skole og uddannelse.

Se programmet og læs nærmere om de forskellige seminarer i menuen til venstre på denne side.

Konferencen arrangeres i samarbejde med: