Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ordblinde og it-konference 2021

Konference den 21. september 2021, Milling Hotel Park, Middelfart

Ordblinde og it-konferencen kan nu endelig blive afviklet efter næsten 1½ års udskydelse grundet Covid19.

Vi ser meget frem til endelig at kunne mødes fysisk til nogle spændende og inspirerende oplæg. Ligeledes bliver der nu mulighed for erfaringsudveksling med nogle af de knap 400 andre deltagende fagpersoner.

Konferencen holdes fortsat på Milling Hotel Park i Middelfart.

Programmet er næsten det samme som oprindelig planlagt, og kun med ganske få nødvendige ændringer.

Konferencen er fuldtegnet, og der er oprettet en venteliste

Er du

  • underviser, læsevejleder eller læsekonsulent i grundskolen
  • læsevejleder eller underviser på en ungdomsuddannelse
  • voksenunderviser
  • anden fagperson inden for uddannelsesområdet

Kunne du tænke dig at få ny viden om anvendelse af læse- og skriveteknologi til børn, unge eller voksne i skole og uddannelse, så tag med på Ordblinde og it-konferencen. Konferencen er en tilbagevendende og nationalt samlende konference, der informerer og deler ny international og national viden og praksis på ordblindeområdet inden for teknologi og uddannelse.

Konferencen i 2020 er nr. 10 i rækken af Ordblinde og it-konferencer, der tidligere er blevet arrangeret af Hjælpemiddelinstituttet, og nu for 4. gang arrangeres af Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet. Konferencen arrangeres fortsat i samarbejde med Styrelsen for Undervisning og Kvalitet/UVM, Nota, Nationalt Videncenter for Læsning og Ordblindeforeningen i Danmark.

Vær opmærksom på, at der ved tilmelding skal vælges seminarer, så læs programmet og indholdet i seminarerne inden tilmelding.

Om Ordblinde og it-konferencerne

Læse- og skriveteknologi (LST) spiller en afgørende rolle for ordblinde i skole og uddannelse, og brugen af teknologien i praksis er også i fokus på denne konference.

Hovedemnerne for konferencerne er den pædagogiske/didaktiske anvendelse af teknologi i forskellige undervisningssituationer samt den organisatoriske og konkrete implementering på uddannelsesområdet. På denne konference er der bl.a. særligt fokus på talegenkendelse/tale til tekst, særlige vilkår ved prøver og eksamener samt brug af LST i grundskolen og i den nye FGU-uddannelse

Konferencen omhandler brugen af læse- og skriveteknologi hos børn, unge og voksne fra grundskole, over ungdoms- og erhvervsuddannelser til voksen- og videregående uddannelser.

Konferencen sætter fokus på brug af konkrete læse- og skriveteknologiske løsninger, både i form af særligt udviklede programmer, men også i form af de løsninger, der i stadigt større omfang er bredt tilgængelige på computere, tablets og smartphones. Selvom fokus vil være på ordblindes anvendelse af LST, vil brugen af teknologien til inklusion, undervisning og læring for alle i skole og uddannelse være centralt på konferencen.

Om konferencedagen

Konferencedagen vil byde på en række fælles oplæg. Om formiddagen gives en status for udvikling og brug af LST i Danmark, der efterfølges af svensk forskning om perspektiver på talegenkendelse for børn og unge. Herefter præsenterer Styrelsen for Undervisning og Kvalitet de særlige vilkår ved prøver og eksamener for børn, unge og voksne med ordblindhed. En ny ph.d.-afhandling præsenteres derefter, hvor der er fokus på tidlig brug af bl.a. LST i børnestavning, og emnet perspektiveres i forhold til elever med læse- og stavevanskeligheder.

Om eftermiddagen vil der være 2 runder med hver 4 parallelle og praksisrettede seminarer. Her vil nogle af formiddagens generelle oplæg perspektiveres i en eksemplarisk og mere praksisnær  pædagogisk/didaktisk undervisningssammenhæng.

Forskellige oplægsholdere vil have fokus på brug og implementering af læse- og skriveteknologi på forskellige uddannelsestrin. Blandt andet vil brug af LST og SPS inden for den nye Forberedende Grunduddannelse (FGU) være et af emnerne.

Læs mere om de enkelte oplæg i programmet.

Konferencen arrangeres i samarbejde med:

Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

NOTA/Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder

National Videncenter for Læsning

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark