Aarhus Universitets segl

Ordblinde og it-konferencen 2016

Konference 2016 Comwell, Kolding

Er du

  • underviser eller læsekonsulent i grundskolen
  • læsevejleder eller underviser på en ungdomsuddannelse
  • voksenunderviser
  • anden fagperson inden for uddannelsesområdet?

Kunne du tænke dig at få ny viden om anvendelse af læse- og skriveteknologi til børn, unge eller voksne i skole og uddannelse?

Ordblinde og it-konferencen er en samlende konference, der informerer og deler ny national viden og praksis på ordblindeområdet inden for teknologi og uddannelse.

Formålet med konferencen

Læse- og skriveteknologi (LST) spiller en afgørende rolle for ordblinde i skole og uddannelse, og brugen af teknologien i praksis er i fokus på denne konference.

Hovedemnerne for konferencen er således den pædagogiske/didaktiske anvendelse af teknologi i forskellige undervisningssituationer, samt den organisatoriske og konkrete implementering på uddannelsesområdet.

Konferencen omhandler brugen af læse- og skriveteknologi til børn, unge og voksne fra grundskole, over ungdoms- og erhvervsuddannelser til voksen- og videregående uddannelser.

Konferencen sætter fokus på brug af konkrete læse- og skriveteknologiske løsninger, både i form af særligt udviklede programmer, men også i form af de løsninger, der i stadigt større omfang er bredt tilgængelige på computere, tablets og smartphones. Selvom fokus vil være på ordblindes anvendelse af LST, vil brugen af teknologien til inklusion, undervisning og læring for alle i skole og uddannelse også være centralt på konferencen.

 

Om konferencedagen

Konferencedagen vil om formiddagen byde på fælles oplæg i form af en status for brugen af LST i Danmark og forskningsperspektiver på teknologiens betydning i uddannelsessammenhæng. Herudover vil den organisatoriske samt den personlige støtte fra fagpersoner være i fokus både i plenum og i workshops.

Om eftermiddagen vil konferencen byde på praksisrettede workshops med fokus på brugen af læse- og skriveteknologi på forskellige uddannelsestrin og med brug af forskellige læse- og skriveteknologier. Der vil både være fokus på de særlige strategier, der skal til for den ordblinde elev/studerende, og nogle undervisningsmæssige perspektiver i forhold til inklusion og læring for alle.

Alle workshops vil bestå af oplæg og efterfølgende dialog og debat med deltagerne.

Læs mere om de enkelte oplæg og de mange workshops i programmet.

Konferencen arrangeres i samarbejde med:

Ministeriet for børn, undervisning og ligestilling, Styrelsen for undervisning og kvalitet

Socialstyrelsen

NOTA/Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder

National Videncenter for Læsning

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark