Aarhus Universitets segl

Program for Ordblinde og it-konferencen 2016

Program

9.00 – 09.30

Ankomst, kaffe og brød

9.30 – 9.40

Velkomst
v/ Erik Rasmussen, Formand for Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark 

Konferencierer og ordstyrere på dagen: Birgit Dilling Jandorf, HUSETJANDORF og Erik Arendal, Rådgivning- og støtteenheden, Aarhus Universitet 

9.40 – 10.15

Læse- og skriveteknologi – status og perspektiver
v/ Erik Arendal, specialkonsulent, Rådgivning- og støtteenheden, Aarhus Universitet 

10.15 – 11.00

Teknologibaseret læsning og skrivning
 v/ Helle Bundgaard Svendsen, lektor ved læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum, VIA University College, samt ph.d. stipendiat ved DPU, Aarhus Universitet

11.00 – 11.10

Kort pause

11.10 – 11.25

Ordblind, men ikke blind på fremtiden

v/ Ellen Trane Nørby, Minister for børn, undervisning og ligestilling

11.25 – 11.55

Technucation – lærernes anvendelse af ny teknologi i skole og uddannelse

v/ Lene Storgaard Brok, Centerleder, Nationalt Videncenter for Læsning

11.55 - 12.15

Min støtte i skole og uddannelse

v/ Emma Dalsgaard Madsen, sygeplejestuderende, VIA University College, Holstebro

12.15 – 13.15

Frokost, networking og besøg på stande

13.15 – 14.05

Workshops – runde 1

Valg mellem fire parallelle workshops

1. Grundskole

Lytteskrivning - bedre skriveudvikling med auditiv feedback i skriveprocessen

v/ Bent Saabye Jensen, projektkonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning

2. Ungdomsuddannelser

It-rygsæk til tiden – fra grundskole til ungdomsuddannelse

v/ Trine Gandil, lektor, Professionshøjskolen UCC, København

3. Videregående uddannelse/voksenundervisning

Læse- og skriveteknologi i ordblindeundervisning for voksne

v/ Martin Richardt, forfatter, It- og læsekonsulent, VUC Roskilde

4.  Tværgående tema 

Undervisning i teknologibaserede læse- og skrivestrategier

v/ Helle Bundgaard Svendsen, lektor ved læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum, VIA University College, samt ph.d. stipendiat ved DPU, Aarhus Universitet

14.05 – 14.35

Kaffe, networking og besøg på stande

14.35 – 15.25

Workshop – runde 2

Valg mellem fire parallelle workshops

1. Grundskole 

Inklusion med læse- og skriveteknologi

v/ Hanne Mette Kristensen, konsulent, Kompetencecenter for Læsning, og Lene Koch Borchmann, lærer og konstitueret pædagogisk leder, Solbjergskolen, begge Aarhus Kommune

2. Ungdomsuddannelser

SPS og støtte til ordblinde på ungdomsuddannelserne

v/ Stina Kjær Madsen, fuldmægtig, Styrelsen for Kvalitet og Undervisning og

Hannah Bruun Hjorth, ordblinde- og SPS-underviser, VUC Roskilde

3. Videregående uddannelse/voksenundervisning

Teknologibaserede studiestrategier

v/ Laura Kongskov, studielektor, læse- og skrivevejleder, Rådgivning- og støtteenheden, Aarhus Universitet 

4. Tværgående tema 

Støtteindsatser gennem skole og uddannelse

v/ Emma Dalsgaard Madsen, sygeplejestuderende, VIA University College, Holstebro, Lone Primdahl, forstander, Farsø efterskole og

Anja Bols Slåttvik, koordinator for hf for ordblinde i Nørre Nissum, VIA University College

15.30 – 16.00

Opsamling, perspektivering og afslutning af dagen

v/ Ordstyrerne: Birgit Dilling Jandorf og Erik Arendal