Aarhus Universitets segl

Program

9.00 - 9.30: Registrering og kaffe & te

9.30 - 9.50: Velkomst

ved Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler, Claus Holm, institutleder DPU, Aarhus Universitet og Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening

9.50 - 10.00: Dagens program

ved ordstyrer Andreas Rasch-Christensen, forsknings- og udviklingschef VIA University College

10.00 - 10.30: Læreruddannelsens kompleksitet

ved Alexander von Oettingen, dr. pæd.og prorektor ved UC Syd, og Elsebeth Jensen, uddannelseschef VIA University College

10.30 - 11.40: Session 1: Studerendes engagement og motivation

Hvorfor vil du være lærer? Om lærerstuderendes motivation for at vælge læreruddannelsen

ved docent Nana Vaaben, Københavns Professionshøjskole

Hvad ved vi om lærerstuderendes engagement og motivation – og årsager til frafald?

ved David Reimer, professor mso DPU, Aarhus Universitet

Indblik: Hvad giver engagement som lærerstuderende?

ved Jenny Maria-Jørgensen, Lærerstuderendes Landskreds

Debat med de tre oplægsholdere

Andreas Rasch-Christensen er ordstyrer og tager imod spørgsmål fra salen.

 

11.40 - 12.30: Frokost

12.30 - 13.40: Session 2: Læreruddannelsens videngrundlag

Videngrundlaget i læreruddannelsen – udfordringer og muligheder

ved viceinstitutleder Martin Bayer, Københavns Professionshøjskole

Læreruddannelsen i internationalt perspektiv, herunder samspillet mellem læreruddannelse og praksis

ved professor Jens Rasmussen, DPU, Aarhus Universitet

Universitetsskoler i spændingsfeltet mellem skoleudvikling, læreruddannelse og didaktisk forskning

ved ph.d.-studerende og lektor Dorthe Carlsen, UC Syd og institutchef for læreruddannelsen Lars Breinholt Søndergaard, UC Syd

Debat med de fire oplægsholdere

Andreas Rasch-Christensen er ordstyrer og tager imod spørgsmål fra salen

13.40 - 14.00: Pause

14.00 - 15.10: Session 3: Fremtidens lærerprofession

Nutidens og fremtidens lærere

ved formand Jeanette Sjøberg, Undervisningsudvalget, Danmarks Lærerforening

Professionel dømmekraft i lærerprofessionen – et overblik

ved institutleder Claus Holm, DPU, Aarhus Universitet

Lærernes mulighed for professionel udvikling. Samspil mellem forskning, læreruddannelse, videreuddannelse og skole

ved viceskoleleder Helle Bjerg, Frederiksberg Ny Skole

Debat med de tre oplægsholdere

Andreas Rasch-Christensen er ordstyrer og tager imod spørgsmål fra salen.

15.10 - 15.50: Keynote: Dansk læreruddannelse i internationalt perspektiv

ved Carola Aili, lektor og docent, Sociologiska institutionen, Lunds Universitet,Sverige

Andreas Rasch-Christensen er ordstyrer og tager imod spørgsmål fra salen.

15.50 - 16:15:  Afsluttende samtale om videndagen

ved Stefan Hermann, formand for Danske Professionshøjskoler, Claus Holm, institutleder DPU, Aarhus Universitet,  og Anders Bondo Christensen, formand for Danmarks Lærerforening

Andreas Rasch-Christensen er ordstyrer og tager imod spørgsmål fra salen.

16.15: Tak for i dag. Mulighed for et glas