Aarhus Universitets segl

Retten til byen – kampen om byen

  • 13-14. august 2015

Om konferencen

Ordet ’borger’ betyder oprindeligt byboer og en række af demokratiets grundbegreber såsom offentlighed, deltagelse og forsamling handler om bylivet. Men byens liv er også omstridt. Der er mange forskellige interesser og grupper, der hver især søger at hævde ejerskab til byen, til en offentlig plads, en park eller et boligområde. Der er kamp om byen, dens forskellige rum og ressourcer. At være borger i en by kræver ressourcer. Det kræver ejendom såsom egen bolig, indtægt og autonomi. Men mange af vores medborgere har få ressourcer, ringe ejendom, blokeret autonomi eller disse får uheldige former som kriminelle ressourcer og subkulturel lukkethed.

På konferencen ’Retten til byen – kampen om byen’ spørger vi: Hvordan ejer borgerne byen? Hvordan skabes ejerskab til byen? Hvordan løses konflikter om ejerskabet til byen og dens områder? Hvad er forholdet mellem privat ejendom og offentlige bysteder?

Vi vil med konferencen bringe praktikere og analytikere sammen omkring spørgsmålet om, hvordan borgere ejer byen, hvordan forskellige ejerskaber sameksisterer og konfliktuerer, og ikke mindst hvorledes såvel borgere som myndigheder administrerer retten til byen.

Udover fire fælles foredrag er konferencen organiseret i fem parallelle workshops:

Konferencen er arrangeret af forskningsgruppen Contested Property Claims.

Praktiske spørgsmål vedr. konferencen bedes sendt til rettentilbyen@cas.au.dk

Praktisk information

Hovedoplægsholdere

Anders Lund Hansen

Titel: "Kampen om rummet - retten til byen"
Byens rum er et vigtigt historisk-materielt produkt af det samfund vi er en del af og byen er dermed en central arena for kampe og konflikter i vores samfund. Byens rum er således også et sted hvor ideer afprøves, der potentielt kan bane vejen for mulige forandringer. 

Om Anders Lund Hansen:
Anders  Lund Hansen er lektor i kulturgeografi ved Lunds Universitet. Hans primære forskningsområde er samspillet mellem sociale, politiske, og geoøkonomiske dynamikker i det urbane rum. Hans prisvindende afhandling fra 2006, "Space wars and the new urban imperialism", omhandlede kampene om byens rum. Lund Hansen er aktiv i flere internationale forskningsprojekter om bl.a. finans-, klima- og boligkriser (se web: fessud.eupoliticalecology.eufacebook.com/crushtheproject), og hans forskning er publiceret i ledende internationale tidskrifter (Political Geography, European Planning Studies, Geoforum, Urban Studies). Ud over traditionelle samfundsfaglige metoder har han også arbejdet med visuelle metoder/film (publiceret i tidskriftet liminalities.net). Anders har også en baggrund som bestyrelsesmedlem i det almene boligselskab Lejerbo København, ligesom at han p.t. er i styregruppen af Christianias forsker- og kunstnerbolig (crir.net).

Michael Lodberg

Titel: "Kampen om Victoria. Om gadens minoriteters liv på gaden på Vesterbro – og kampen om byrum"

Om Michael Lodberg:
Michael Lodberg har siden 1990 arbejdet med at iværksætte sociale initiativer for socialt udsatte og bl.a. taget initiativ til: KBHpant (2014): Nye patentløsninger for mere værdige løsninger for pantsamlere. www.kbhpant.dk;

ILLEGAL Magasin (2013): Et kulturmagasin om stoffer solgt på gaden af stofbrugere og Østeuropæere. www.illegalmagain.dk; Antidote Danmark (2013): Førstehjælps organisation for stofbrugere. www.antidote.dk;

Danmarks første Fixerum; Fixelancen (2011) – www.fixerum.dk; og Dugnad og Sundhedsrum (2008): Værested og sundhedsfaglig indsats for stofbrugere på Vesterbro.

Lise Autogena

Titel: "Reclaiming water space. Kulturelle tilgange og interventioner"

Foredraget vil handle om to båd-fællesskaber og deres kamp for retten til vandområder på Themsen i det centrale London. Foredraget vil udforske forhandling og om-skabelse af Londons vandområder i forhold til enorme økonomiske interesser og Themsens levende historie, herunder den sociale og kulturelle betydning af de familier, som har navigeret floden i generationer. Foredraget slutter med Foghorn Requiem, en performance på Nordsøen i 2013, som samlede maritime fællesskaber mellem Newcastle og Sunderland i en enestående fejring af den fælles historie og kultur, som forbinder dem med havet.

Om Lise Autogena:
Lise Autogena er en dansk billedkunstner og professor i Cross-Disciplinary Art ved Cultural Communication and Computing Research Institute (C3RI), Sheffield Hallam University. Hun har arbejdet som kunstner siden 2000 og udviklet projekter, som omfatter store tværdisciplinære samarbejder, performance-baserede begivenheder og big data visualiseringer og.installationer.  Hun boede på Christiania fra 1983 til 87 og grundlagde i 2004 Christiania Researcher in Residence Programme (CRIR) sammen med Emmerik Warburg. Hun er medstifter af Hermitage Community Moorings, en andelsbohavn og kulturel organisation på Themsen i det centrale London.

http://www.shu.ac.uk/research/c3ri/people/lise-autogena

Kenneth Balfelt

Titel: "Byen som dagligstue - guides til indretningen af byens rum for udsatte og andre borgere"

Om Kenneth Balfelt:

Kenneth A. Balfelt arbejder som kunstner i en række social-politiske projekter. Han er drevet af et stærkt socialt engagement og en stor interesse for byudvikling. Han arbejder bl.a.  med socialt udsatte og mødet med andre grupper. 

Balfelt og hans team står bl.a. bag projekterne Beskyttelsesrum - Fixerum til stofbrugere, Indretning af Mændenes Hjem, Enghave Minipark - genplacering af øldrikkere, Livsudviklingshaven i Halden Fængsel i Norge, Gårdrum og Hellesteder til udsatte i Odense samt indretning af Under. Er medforfatter til rapporten “Byen som dagligstue - byfornyelse med plads til socialt udsatte”.

Maja Hojer Bruun
Adjunkt
Tlf.: 9940 3423
E-mail: mhb@learning.aau.dk