Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Konferencepublikation

Vi indkalder artikler under titlen “Retorik//Sanser//Følelser” på baggrund af papers præsenteret ved den sjette nordiske retorikkonference i Aarhus i 2017. Tidsskriftet Rhetorica Scandinavica har stillet et dobbeltnummer til rådighed som konferencepublikation med udgivelse i efteråret 2018.

Sanselige og emotionelle udtryk vinder generelt større indpas dér, hvor en mere formel og fornuftspræget tone typisk har gjort sig gældende tidligere. Selv inden for mange deliberative sammenhænge får det følelsesladede udtryk ofte lov til at stå tilbage som uimodsigeligt argument. I en moderne verden præget af en hastig informationsstrøm og omfattende medialisering synes den personlige sanseerfaring og individets ukrænkelige følelse således at fremstille sig selv som en autenticitet, der går forud for fornuft og fællesskab. Rhetorica Scandinavica indkalder artikler, der præsenterer ny forskning vedrørende retorik, sanser og følelser. Sanselige og følelsesmæssige appeller står i retorikken ikke i modsætning til fornuft, men giver derimod anledning til at overveje retorikkens evne til at fremkalde indre eller fysiske tilstande hos et publikum i en given retorisk situation. Hvis der i meget af de senere års retorikforskning har været en tendens til at fremhæve fornuften i kommunikative udtryksformer, håber vi, at temanummeret kan åbne og inspirere til at påtænke sanserne og følelsernes betydning for retorik. 

Vi inviterer artikler inden for hele feltet af retorik, der kommunikerer sanseligt og følelsesmæssigt, samt af æstetiske og sanselige artefakter, der kommunikerer retorisk og politisk.

 

Deadlines

  • 1.11. 2017       Deadline for abstracts (1 A4 side)
  • 1.5. 2018         Deadline for artikler (4000 ord)