Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Forskningsprojektet Globus inviterer til konference om:

National (ud)dannelse under opbrud

Alle samfund er i dag præget af tiltagende etnisk kompleksitet. Hvilke udfordringer stiller dette skole- og uddannelsessystemerne overfor? Hvilke(n) kultur(er) og sprog skal stå centralt i skolernes curriculum og undervisning? Er tiden inde til, at forholdet mellem det ’nationale’ og det ´flerkulturelle’, og mellem det ’monosproglige’ og ’flersproglige’ bliver sat til genforhandling? Og hvordan kan det i så fald gøres, så det lever op til skolernes demokratiske opdrag?

De spørgsmål står i centrum for en konference i København den 7.  og 8. november 2012 på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet. På konferencen afdækker og diskuterer forskere, undervisere, og andre interesserede, hvordan man har grebet problemstillingerne an i forskellige lande og rejser spørgsmålet, hvad vi kan lære af hinanden? Der er oplæg fra deltagere fra Sverige, Norge og Canada og komparative analyser og perspektiver. Konferencen strækker sig over to dage og vil være opdelt i fire sessioner:

  • Konstruktion af erindringsfællesskaber: Empiriske undersøgelser fra Danmark og Sverige om historielærernes undervisning danner udgangspunkt for en diskussion om historiefagets (og andre kulturfags) erindringspolitiske roller i fremtiden. [Læs mere om sessionen]
  • Konstruktion af etnisk kompleksitet i uddannelse: En afdækning af hvorledes social kategorisering af etnisk kompleksitet bidrager til forskels- og ligebehandling. [Læs mere om sessionen]
  • Sprogbrug, politik og pædagogik: Om hvordan ord og begreber konstruerer sprogethed og pædagogik i et udannelsespolitisk spændingsfelt mellem det flerkulturelle og det monokulturelle. [Læs mere om sessionen]
  • Minoritetselever i sprogfagene: Med udgangspunkt i læreruddannelsen sættes fokus på, hvordan man fra engelsk- og danskfagets side ser på mødet mellem fagets indhold og skolens minoritetselever. [Læs mere om sessionen]

Onsdag den 7. november kl. 16.00–17.30 vil repræsentanter fra de nationale videncentre i Sverige og Norge præsentere deres centre og tegne aktuelle udviklingsperspektiver for sproglig og kulturel mangfoldighed i uddannelsessystemet i deres lande.  En workshop vil lave en videokonference med kolleger i Toronto om det flerkulturelle klasseværelse.