Aarhus Universitets segl

Praktisk information til virksomheder

Katrinebjerg Karrieredag (Kdag) afholdes i Nygaard-bygningen (5335), Finlandsgade 21, 8200 Aarhus N. Programmet starter 11:15 med 1-Minute Madness og standområdet åbnes herefter. Kdag slutter kl. 15:00 men der vil være mulighed for at fortsætte snakken i fredagsbaren.

Tilmelding: Åbner midt i februar 2024

Pris: En stand på ca. 9m2 koster 8.000 kr. (eksl. Moms). Vær opmærksom på at ikke alle stande er kvadratiske. Er der særlige specifikationer til standen skal dette angives ved tilmelding, og arrangørerne forsøger at opfylde alle ønsker. Medlemmer af CS Business Club får automatisk tilbudt en stand, men skal aktivt bekræfte deres deltagelse.

Jobwall: I forbindelse med Katrinebjerg Karrieredag er der en online (på Facebook) jobwall, hvor vi deler jobopslag op til og i ugerne efter Kdag. Yderligere information følger efter tilmelding.

Hvem kan man møde? På Kdag kan I møde 800-1.000 studerende fra alle IT-uddannelser på Aarhus Universitet. Klik her og få et overblik over de forskellige studieretninger som du kan møde til Kdag. Da Kdag afholdes på Institut for datalogi har der tidligere være en overvægt af Datalogi og IT-Produktudviklingsstuderende.

Hvad må vi have med? Der er stor frihed i forhold til hvad man kan/må medbringe til KDag, men vi har fire simple regler som vi beder jer overholde.

1: Ingen udskænkning af alkohol - det sørger Fredagsbaren for.

2: Der må ikke tilberedes mad inde i bygningen.

3. Siddepladserne i auditoriet - under 1-Minute-Madness - er reserveret til de studerende.

4: Jeres stand skal blive inden for det markerede område af hensyn til brandtilsynet samt de andre stande. Hvis jeres stand har særlige mål bedes i hurtigst muligt kontakte Sofia Rasmussen, så vil vi se om vi kan finde en standplads der passer.

Hvornår kan vi stille op? Det vil typisk være muligt at opstille sin stand fra kl. 8:30 på arrangementsdagen. Nærmere information følger.

Hvem skal vi have med? Det er op til den enkelte virksomhed eller organisation, hvem I sender afsted som jeres repræsentant. Men de studerende er mest postivt stemte over for de virksomhedsstande, der medbringer IT-medarbejdere og ikke kun ansatte fra HR.

Hvordan holder jeg mig opdateret? Vi udsender løbende mails vedr. Kdag til tidligere deltagere samt til dem, der har tilmeldt sig vores mailliste. Hvis man ønsker at komme på denne mailliste kontakt Sofia Rasmussen (sofia@cs.au.dk). Man kan også finde information på Facebook.

1-Minute Madness: Alle virksomheder får mulighed for at præsentere sig for de studerende med et 1-Minute Madness indlæg. Her under kan du finde links til tidligere års version af 1-Minute Madness. Virksomhedsrepræsentanter er velkomne i auditoriet, men vi anmoder om at siddepladser kun benyttes af studerende, så flest muligt kan overvære 1-Minute Madness.

1-Minute Madness 2018 på YouTube

1-Minute Madness 2017 på YouTube

1-Minute Madness 2015 på YouTube

Søger du praktikanter?

Hvis ja, kan du med fordel deltage i Praktik- og projektdag (Pdag) på Katrinebjerg. Praktik- og projektdag er et gratis tilbud til virksomheder og organisationer, der søger praktikanter fra studieretningerne Informationsvidenskab, Digital design og IT-ingeniøruddannelserne på Aarhus Universitet. Arrangementet holdes hvert år i hhv. oktober og marts for alle ingeniørstuderende, mens studerende fra Digital design og Informationsvidenskab kun deltager i arrangementet til marts (da de kun er i praktik i efteråret, mens ingeniørstuderende er i praktik i både forår og efterår).

Kontakt Henrik Olsen, som er hovedarrangør af Praktik- og Projektdag for Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet på ho@ase.au.dk. Læs mere og tilmeld jer her.