Aarhus Universitets segl

Hvilke studerende kan vi møde?

De studerende i IT-byen Katrinebjerg kommer fra en række forskellige IT-uddannelser på Aarhus Universitet. Indhold og kompetencer i en 3-5 årig uddannelse spænder vidt og rummer ofte også muligheder for individuelle valg og toninger, som du vil opleve i mødet med de enkelte studerende.

Herunder ses uddannelsernes titler med link og udførlige beskrivelser af fag og indhold. Nedenfor er listet den enkelte uddannelses fagområder samt kort introduktion og mulighed for at sammenligne.

Fagområder for hver enkelt uddannelse

Datalogi: Softwarearkitektur, programmering, webteknologi, sikkerhed/kryptologi, databaser/data-intensive systemer, distribuerede systemer, logik/semantik/beregnelighed, algoritmik, human-computer interaction, computerarkitektur, optimering, eksperimentel systemudvikling.

IT-Produktudvikling: Interaktionsdesign og brugerdrevet design, programmering, webteknologi, positionering og context-aware systemer, fysisk og æstetisk design, prototyping og 3D-modellering, pervasive computing, augmented og virtual reality, innovation og udviklingsmetoder, forretningsforståelse.

DatavidenskabDataanalyse, statistisk modellering og statistiske metoder, matematik og sandsynlighedsteori, programmering, databaser, machine learning og deep learning, optimeringsmetoder.

Informationsvidenskab: Organisationsanalyse og kvalitativ metode, brugerorienteret design, forretning og teknologi, digital repræsentation og modeller, kommunikation, CSCW, kommunikationsmiljøer, interaktionsdesign, dynamisk webdesign, sociale medier.

Digital Design: Design processer, interaktionsdesign, digital æstetik, digital kultur, innovationsprocesser, 3D-interaktion og -modellering, brugsdesign.

Softwareteknologi: (diplomingeniør): Softwareudvikling, kommunikationsteknologi, software design, software test, smartphone programming, embedded software udvikling, mikroprocessor teknologi, systemdesign.

Sundhedsteknologi: (diplomingeniør): Softwareudvikling, digital signalbehandling, anatomi, fysiologi og sundhedslære, sundhedsvæsenets opbygning og funktion, fysiologisk instrumentering, kommunikation og pædagogik, brugerdreven design, medicinsk teknologivurdering, systemdesign.  

Computer Engineering: (civilingeniør): Softwareteknologi, Indlejrede realtidssystemer, distribuerede systemer, digital signalbehandling, kommunikationsteknologi, elektronik (uddannelsen har for nylig skiftet navn fra Teknisk IT). 

Elektronik: (diplomingeniør): Elektronik, akustik, høj frekvens udvikling, styring og reguleringsteknik, effektelektronik, kommunikationsteknologi, mikroprocessor teknologi, digital signalbehandling, embedded softwareudvikling, systemdesign.

Elektrisk energiteknologi: (diplomingeniør)

Elektroteknologi: (civilingeniør)