Aarhus Universitets segl

Program

09:30 – 10:00: Ankomst indskrivning, kaffe

10:00 – 10:10: Velkomst ved Lisser Rye Ejersbo

10:10 – 11:00: Daniel Ansari: The calculating brain: the roles of development and individual differences

  • What brain mechanisms enable us to calculate and become mathematically fluent? In this talk, I will discuss work revealing how both the brain structure and function associated with calculation changes dynamically over developmental time. Furthermore, I will evaluate how individual differences in competence and strategy use affect brain activation during calculation. I will discuss the educational implications of these findings.                  

11:05 – 11:50: Simon Nørby: Hukommelse og glemsel

  • Skabelse af langtidshukommelse er afgørende for læring: Hvis man ikke kan huske materiale man har søgt at tilegne sig, giver det ikke meget mening at tale om læring. I den sammenhæng er en række faktorer afgørende for skabelse af langtidshukommelse, fx dyb bearbejdning og konsolidering. Dette oplæg ser på sådanne faktorer og deres hjernemæssige grundlag. Der ud over berøres spørgsmålet om glemsel i forhold til læring: Kan glemsel være en fordel i en læringsproces når glemsel hjælper med at frasortere overflødig information fra vores langtidshukommelse?

11:50 – 13:00: Frokost

13:00 – 13:45: Louise Bøttcher: Læring med en hjerne, der fungerer anderledes

  • Hvis man har en hjerne, der er anderledes fx på grund af en medfødt hjerneskade, hvad kan det så betyde for ens læring? Er der noget man ikke kan lære? Skal undervisningen organiseres på en helt anderledes måde? Oplægget vil fokusere på samspillet mellem vores kognitive processer og socio-kulturelle praksisser for undervisning med vægt på betydningen af tempo og eksekutive vanskeligheder.

13:50 – 14:05: Michael Wahl Andersen: Hvorfor er arbejdshukommelse interessant i forbindelse med matematiklæring?

  • Nyere forskning viser at elevers fremskridt i matematik er tæt relateret til kapaciteten i deres arbejdshukommelse, hvilket giver en god forudsigelse af de fremskridt, de gør i matematik videre frem i deres skoleforløb. Dette oplæg kommer med bud på, hvordan man kan stilladsere elevers læring, der medtænker arbejdshukommelsens muligheder og begrænsninger. 

14:05 – 14:35: Pause

14:35 – 15:20: Bo Steffensen Læsning og læsevanskeligheder

  • Læsning er vores centrale kulturteknik, og vi kan i dag se at vores hjerne ikke er skabt med henblik på læsning. Det er derfor en kompliceret proces at lære at læse. Med moderne scanningsteknikker kan vi i dag følge læseprocessens faser i hjernen, læsningens neurale korrelat. Det er derfor muligt både at begribe, hvad det vil sige at lære at læse og få en dybere forståelse af de forskellige årsager til læsevanskeligheder.

15.20 – 16:20: Daniel Ansari: Does Number Sense Matter?: Evidence from Brain and Behavior

  • Recent research has shown that basic number processing (such as comparing which of two numbers is larger) is related to individual differences in children’s arithmetic achievement. Furthermore, children with mathematical disabilities (Developmental Dyscalculia) have been found to perform poorly on basic number processing tasks. In this talk I will review evidence for an association between basic number processing and arithmetic achievement in children with and without mathematical difficulties. I will draw on evidence from both brain and behavior and discuss the implications of this research for diagnosis and intervention. 

16:20 – 17:00: Afslutning (LRE) med et glas vin og en saltstang