Aarhus Universitets segl

Hjerne og Læring

Hjerne og Læring

Konference i København

Den 18. november 2014

Konferencen "Hjerne og læring" handler om, hvordan viden fra hjerneforskningen kan gøre os klogere på det pædagogiske og specialpædagogiske arbejde ved hjælp af det nye forskningsområde pædagogisk neurovidenskab.

Når man går i skole, er det i høj grad for at lære at tilegne sig de centrale kulturteknikker, læsning og matematik, som man ikke umiddelbart kan lære sig selv, fordi den biologiske hjerne ikke er skabt til det. Det kræver indsigtsfuld forberedelse og undervisning. Pædagogisk neurovidenskab beskæftiger sig derfor med hvordan biologien (hjernen) og kulturen (undervisningens indhold) interagerer og gensidigt påvirker og udvikler hinanden.

Al læring foregår i hjernen, hvorfor det er vigtigt for pædagoger og undervisere at forstå, hvordan hjernen fungerer, hjernens logik. Man har ikke lært noget, hvis ikke man kan huske det, så derfor er viden om hukommelsen afgørende for forståelsen af, hvordan man lærer.

Det er svært at forene biologi og kultur, når man skal lære i skolen, så derfor har mange børn svært ved at tilegne sig kulturens grundlæggende symbolsystemer. Pædagogisk neurovidenskab kan både kaste lys over, hvordan man lærer sin kultur, og hvorfor det er svært at gøre det, og bringer på den måde ny afgørende viden til det specialpædagogiske område.

Denne konference belyser almene pædagogiske og specialpædagogiske problemer med læring i både skolen og gymnasiet, erhvervsuddannelser og andre ungdomsuddannelser ud fra aktuel viden fra hjerneforskningen.

Se programmet for konferencen her

Keynotes

  • Daniel Ansari: The calculating brain: the roles of development and individual differences
  • Simon Nørby: Hukommelse og glemsel
  • Louise Bøttcher: Læring med en hjerne, der fungerer anderledes.
  • Michael Wahl Andersen: Hvorfor er arbejdshukommelse interessant i forbindelse med matematiklæring?
  • Bo Steffensen: Læsning og læsevanskeligheder
  • Daniel Ansari: Does Number Sense Matter? Evidence from Brain and Behavior
  • Lisser Rye Ejersbo: Velkomst og afslutning

Læs mere om forskerne her