Aarhus Universitets segl

Baggrund

Danmarks fremtidige evne til at agere i en globaliseret verden afhænger blandt andet af, om vi formår at øge interessen for fremmedsprog på de videregående uddannelser. Det er en af hovedkonklusionerne i rapporten ”Sprog er nøglen til verden”, der er skrevet af en arbejdsgruppe nedsat af Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser.

Formålet med denne konference er at tage det første skridt i implementering af arbejdsgruppens anbefalinger til at styrke fremtidens unges fremmedsprogskompetencer.

Sprogkonferencen ”Fremmedsprog på de videregående uddannelser i Danmark” henvender sig til de forskellige sproguddannelser, politiske aktører, organisationer og virksomheder, der vil drøfte idéerne til at øge interessen for fremmedsprog i Danmark.

Sprogpolitik i Europa
Formiddagen består af oplæg med erfaringer fra Europa. Hør Waldemar Martyniuk, generaldirektør for European Centre for Modern Languages, Gunther Abuja, direktør for Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum (ÖSZ) og Bodil Due, formand for Arbejdsgruppen for Fremmedsprog.

Se de eksterne links på ministeriets temaside "Sprogfagene skal styrkes" 

Arbejdsgruppens anbefalinger
Eftermiddagens program lægger op til, at konferencens deltagere drøfter en række temaer relateret til rapportens anbefalinger:

  1. Hvordan styrker vi sammenhænge og overgange i fremmedsprogsundervisningen i det samlede uddannelsessystem fra folkeskole til universitet?
  2. Hvordan får vi skabt et bedre samarbejde mellem de videregående uddannelsesinstitutioner om uddannelser i fremmedsprog
  3. Hvilke centrale og decentrale tiltag er nødvendige for at udvikle og styrke undervisningen i fremmedsprog baseret på den nyeste forskning i sprogtilegnelse?
  4. Hvordan styrker vi tilegnelsen af sproglige og interkulturelle kompetencer i overensstemmelse med samfundets behov?

Arbejdsgruppens rapport "Sprog er nøglen til verden" indeholder 42 anbefalinger til, hvordan man fremover kan satse mere på fremmedsprog i det danske uddannelsessystem.

Læs hele rapporten: "Sprog er nøglen til verden"

Læs rapportens 42 anbefalinger

Arbejdsgruppen for fremmedsprog

Bagerst fra venstre: Cecilie M. Hansen, Karsten Gramkow Andersen og Kirsten Holmgaard. Forrest fra venstre: BodilDue, Ingemai Larsen og Steinar Nybøle. To medlemmer kunne ikke være tilstede: Klaus Majgaard og Dorte Fristrup