Aarhus Universitets segl

Program

Mandag den 30. april kl. 9.30 - 16.00

9.30 Registrering og let morgenmad
10.00 Velkomst ved direktør Erik Hygum VIA University College og dekan Mette Thunø, Aarhus Universitet (Arts)
10.20 Oplæg ved Minister for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Morten Østergaard
 

Erfaringer fra Europa

10.30 Strategic language initiatives in Europe
Ved Waldemar Martyniuk, generaldirektør for European Centre for Modern Languages
11.00 Experiences with implementing a national language strategy – Austria
Ved Gunther Abuja, direktør for Österreichisches Sprachen-Kompetenz-Zentrum (ÖSZ)
11.30 "Sprog er nøglen til verden", realisering af anbefalinger fra arbejdsgruppen for fremmedsprog
Ved Bodil Due, formand for Arbejdsgruppen for Fremmedsprog
12.00 Frokost
 

Organisering og Implementering af sprogstrategiske indsatsområder i Danmark

13.00  Korte indlæg fra forskellige interessenter med input til sessioner
14.00 Pause
14.15

Session 1
Organisering og implementering af sprogindlæring fra folkeskole til universitetet – vertikale sammenhænge i uddannelsesstrengen
Oplægsholder: Anne Holmen, Københavns Universitet

Session 2
Fremmedsprogssamarbejde på tværs af videregående uddannelser (universiteter og professionshøjskoler)
Oplægsholder: Elsebeth Jensen, uddannelseschef for læreruddannelsen, VIA

Session 3
Organisering og implementering af fremmedsprogsundervisning i det samlede uddannelsessystem baseret på forskningsbaseret sprogdidaktik
Oplægsholder: Teresa Cadierno, professor på Institut for Sprog og Kommunikation, SDU

Session 4
Fremmedsprogsundervisning i relation til aftagere
Oplægsholder: Simon Hansen, Communication Manager, Dansk Mode og Textil

15.30

Opsamling og kommentarer fra sessionerne

15.50

  Afslutning på konferencen

16.00  Konferencen slutter. Reception starter.