Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Ordblinde og it-konference 2018

Konference den 10. april 2018, Scandic Jakob Gade, Vejle

Er du

  • underviser eller læsekonsulent i grundskolen
  • læsevejleder eller underviser på en ungdomsuddannelse
  • voksenunderviser
  • anden fagperson inden for uddannelsesområdet

Kunne du tænke dig at få ny viden om anvendelse af læse- og skriveteknologi til børn, unge eller voksne i skole og uddannelse?

Ordblinde og it-konferencen er en tilbagevendende og samlende konference, der informerer og deler ny national viden og praksis på ordblindeområdet inden for teknologi og uddannelse.

Formålet med konferencen

Læse- og skriveteknologi (LST) spiller en afgørende rolle for ordblinde i skole og uddannelse, og brugen af teknologien i praksis er i fokus på denne konference.

Hovedemnerne for konferencen er den pædagogiske/didaktiske anvendelse af teknologi i forskellige undervisningssituationer samt den organisatoriske og konkrete implementering på uddannelsesområdet. På denne konference er der særligt fokus på lærerkvalifikationer og inklusion.

Konferencen omhandler brugen af læse- og skriveteknologi hos børn, unge og voksne fra grundskole, over ungdoms- og erhvervsuddannelser til voksen- og videregående uddannelser. Der er i disse år stor fokus på LST i grundskolen, hvilket også afspejles i programmet.

Konferencen sætter fokus på brug af konkrete læse- og skriveteknologiske løsninger, både i form af særligt udviklede programmer, men også i form af de løsninger, der i stadigt større omfang er bredt tilgængelige på computere, tablets og smartphones. Selvom fokus vil være på ordblindes anvendelse af LST, vil brugen af teknologien til inklusion, undervisning og læring for alle i skole og uddannelse også være centralt på konferencen.

Om konferencedagen

Konferencedagen vil byde på en række fælles oplæg. Om formiddagen gives en status for udvikling og brug af LST i Danmark, og der gives et forskningsperspektiv på udbredelse og anvendelse af LST i skolen. Herudover gives et indblik i anvendelsen af LST til inklusion af ordblinde i England. Om eftermiddagen vil der være fælles oplæg af en ordblind studerende og et oplæg med fokus på inklusion og dysleksivenlig undervisning.

Desuden vil der om eftermiddagen være 5 parallelle og praksisrettede seminarer med hver sit tema. Her vil forskellige oplægsholdere have fokus på brug og implementering af læse- og skriveteknologi på forskellige uddannelsestrin. Blandt andet vil brug af LST og SPS inden for den nye politiske aftale om Forberedende Grunduddannelse (FGU) være et af emnerne. To af seminarerne er tværgående, men tager udgangspunkt i grundskolen. De omhandler henholdsvis læreres og elever/studerendes rolle og kvalifikationer i forhold til brug af LST.

Alle seminarer vil bestå af oplæg med forskellige perspektiver inden for temaet og efterfølgende dialog med deltagerne.

Læs mere om de enkelte oplæg i programmet.

Konferencen arrangeres i samarbejde med:

Undervisningsministeriet, Styrelsen for Undervisning og Kvalitet

Socialstyrelsen

NOTA/Nationalbibliotek for mennesker med læsevanskeligheder

National Videncenter for Læsning

Ordblinde/Dysleksiforeningen i Danmark