Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om ICILS

Danmark deltager i the International Computer and Information Literacy Study (ICILS) i 2013.

Undersøgelsen blev initieret af IEA i 2009. Den danske undersøgelse udføres af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet.

ICILS 2013 undersøger elevernes kompetencer i at anvende computere til at undersøge, skabe og kommunikere mhp. at deltage kvalificeret hjemme, i skolen, på arbejdspladsen og i samfundet.

Computer- og informationskompetence (CIK) omfatter både de praktisk-tekniske færdigheder og de kognitive evner til at nå de kommunikative mål.

ICILS 2013 er den første internationale undersøgelse som måler elevernes computer og informationskompetence.

ICILS er del af de internationale IEA-undersøgelser af skoleelevers færdigheder og kompetencer, der bl.a. også omfatter PIRLS (læsefærdigheder), TIMMS (matematik- og naturfagsfærdigheder) og ICCS (politisk dannelse)