DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Program

To dages dialogseminar, d. 17-18 juni, 2021

Dag 1: 17. juni

09.30-10.00: Registrering og morgenkaffe

10.00-10.15: Velkommen

Ved Børne- og ungdomsborgmester Jesper Christensen

10.15-11.00: Gadepulsens forebyggende arbejde

Ved Sarah Falster

15 min pause

11.00-11.45: Det ikke-kommunale kommunale

Ved Helle Rabøl Hansen

11.45-12.30: Brobygning - hvorfor, hvordan og mellem hvem? Teoretiske perspektiver i dialog med empiri fra Street-Lab og Hillerød Øst.

Ved Morten Nissen & Maja Baunbjerg

12.30-13.30: Frokost 

13.30-15.00: Workshops – Brobygning på tværs af kontekster

  • Workshop 1: Hvordan arbejdes der fællesskabende og brobyggende på tværs af Street-Lab og Buen. Hvordan kan produktion af video med de unge understøtte brobygning og fællesskabelse? v. Søren Lerche (daglig leder i Street-Lab), Gitte Jørgensen (leder af Buen), i dialog med forskerne Line Lerche Mørck og Morten Nissen.
  • Workshop 2. Tro og brobygning. Forebyggende arbejde i Hillerød Øst og på Nørrebro. Hvordan kan man brobygge og arbejde forebyggende på tværs af positioner – også når udsatte områder rammes af konflikt og polariseringstendenser? Og hvordan kan troen være ressource? v. Thyge Enevoldsen, Ibrahim Uthmann, Abdul Wahid Pedersen og Jens Christian Raabjerg Larsen.
  • Workshop 3. Bandefasination i børnehøjde – dilemmaer, udfordringer og konflikter? Mærkevarer, attituder og SoMekultur i bandemiljøer kopieres og efterlignes af yngre piger og drenge i nærmiljøerne. Er det et udtryk for generel modeindflydelse eller følger der status, fællesskab, konflikter og ønsker om hurtige penge med? Er det overhovedet en interventionsopgave? v. Abdullah El-Khomsi, Hakan Karakus og Helle Rabøl Hansen

15.00-15.30: Kaffe, kage og frugt

15.30-16.10: Kulturelle følsomheder i det forebyggende arbejde. Kultur har indflydelse på, hvorledes vi opfatter sociale situationer og samspil. Ved at være bevidst om kulturelle forskelle kan de bruges til at bygge bro og opbygge solidariteten mellem mennesker

Ved Tina Wilchen Christensen

16:10-16:20: Pause

16.20-17.00: Panel med dagens oplægsholdere i diskussion med salen

Tina Wilchen Christensen, Helle Rabøl Hansen, Sarah Falster, Morten Nissen & Maja Baunbjerg.

18:00: Middag

Kapelvej 44 tilberedt af Gadepulsens mødre (plads til 50 gæster)

Dag 2: 18. juni

10.00-10.15: Velkomst til 2. dag – samt rap-referat af første dags seminar ved Pelle Møller.

Pelle er musiker og freestylerapper, opsummerer dagenes begivenheder med et rapferat.

10.15-11.00: Arbejdet med pigerne i og omkring GP – skyggearbejde og mulighed for at blive integreret del af lokalsamfundet?

Ved Sarah Falster (evt. i dialog med en af pigerne fra lektiehjælpen).

(pause)

11.15-12.00: Fire former for fællesskabende praksis – analyseret på tværs af Gadepulsen og Street-Lab

Ved  Line Lerche Mørck. 15 min Spørgsmål og diskussion med salen

12.00-13.00 Frokost

13.00-14.30: Workshops om fællesskabende praksis på tværs af kontekster

  • Workshop 4: Skole i medgang- og modgang. Betydningen af det gode samarbejde mellem Gadepulsen og de lokale skoler er helt centralt for at give børn på kanten en chance for at blive mønstrebryder. V. Mathilde Støvring & skoleleder Henrik Wilhelmsen
  • Workshop 5: Hvordan arbejdes der fællesskabende og mobbeforebyggende med parentesmetoden i Street-Lab? Hvordan arbejdes der med forebyggelse af eksklusion og mobning ved at sætte personhistorikker, udsathed og problemer i parentes, den såkaldte (parentesmetode). v. Søren Lerche (daglig leder i Street-Lab), mor til ung, i dialog med forskerne Line Lerche Mørck og Helle Rabøl Hansen.

14.45-16.00 Panel: Hvordan opbygger man kulturel følsomhed i det forebyggende arbejde: Hvordan kan man bruge sig selv, og sin historie?

Lisbeth Bryhl, Thyge Enevoldsen, Marc Johansson og Ivy Ivica Ilic i dialog med Line Lerche Mørck. Hver panel- deltager bidrager med 5-10 minutters oplæg.  Inklusiv diskussion med salen

16.00-16.15: Afrunding og Pelle opsamler 2. dagens diskussioner på dialog-seminaret med endnu er rap-referat.