DPU

Aarhus Universitets segl

Fællesskaber, familier og forvaltning

Fællesskaber, familier og forvaltning:
Hvordan samarbejder vi på tværs?

  • Dialogseminar i København i 2021

Om dialogseminaret


Hvordan balancerer vi i det sociale forebyggende arbejde, når der både skal følges forvaltningsregler og det levede liv på gaden, i skolen, og i familien. Hvad kan der læres i gråzonen mellem gaden og kommunal forvaltning, når vi forebygger marginalisering og kriminalitet? På dialogseminaret diskuterer forskere og praktikere muligheder for samarbejde og fællesskabelse mellem meget forskellige parter, et spirende felt som forskerne i projektet samtidigt er ved at udvikle begreber om, og som vi lige nu kalder ’Fællesskabelse og brobygning i det ikke-kommunale kommunale’.

Projektet "Brobygning og fællesskabende praksis" er finansieret af Veluxfonden.

Tid og sted 


Konferencen blev afholdt den 17. og 18. juni 2021 på     

DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Pris for deltagelse


Fysisk deltagelse i København:  Kr. 750,-

Det er muligt at følge seminaret online via zoom. Online deltagelse er gratis: Link til deltagelse tilsendes efter tilmelding.