DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Deltagere og oplægsholdere

Abdullah El-Khomsi er medarbejder i Projekt Aktive Drenge, Gadepulsen, Indre Nørrebro.

Abdul Wahid Pedersen, Imam på Nørrebro, Pensionist (på deltid), far til 4 og bedstefar til 5, Aktiv i foreningsliv på Nørrebro i mere end 30 år, Boet et molotov-cocktail-kast fra Blågårds Plads i 35 år, MC-biker, vegetar og gammel rockmusiker.

Gitte Jørgensen er leder af Børnefamilie huset Buen Hillerød Kommune.

Hakan Karakus er medarbejder i Projekt Aktive Drenge, Gadepulsen, Indre Nørrebro.

Helle Rabøl Hansen er post doc på projekt "Brobygning og fællesskabende praksis", ved DPU, Aarhus Universitet, og selvstændig forsker, der har beskæftiget sig med mobning som fagområde siden 1998. I 2005 var hun medstifter af praksis netværket: AMOK, AntiMObbeKonsulenterne. Helle fik tildelt ph.d.-graden i 2011 med afhandlingen: ”Lærerliv og elevmobning”.

Henrik Wilhelmsen, tidligere skoleleder Nørrebro Park Skole – nu skoleleder på Langhøjskolen i Hvidovre.

Jens Christian Raabjerg Larsen er sognepræst i Kingos kirke på Nørrebro (ved Mjølnerparken), i 2020 har han modtaget den Georg Bruunske Pris for sit brobygningsarbejde på Nørrebro.

Ibrahim Uthmann er formand for foreningen Faluga i Hillerød Øst – næstformand i den lokale boligforeningsbestyrelse – og gennem mange år aktiv som frivillig og i samarbejdet på mange niveauer i lokalområdet.

Jesper Christensen, Børne- og ungdomsborgmester i Københavns Kommune

Ivy Ivica Ilic er cand. pæd. i pædagogisk psykologi fra DPU, Aarhus Universitet, med speciale om Projekt Aktive Drenge. Han har en baggrund som lærer indenfor specialområdet. Til dagligt er han ansat som praksisvejleder ved Center for Familie og Handikap i Fredensborg kommune.

Line Lerche Mørck er professor MSO ved DPU, Aarhus Universitet, og leder af Velux-hum praksis-projektet ’Brobygning og fællesskabende praksis’. Hendes forskningsområde er børn, unge og voksne i marginale positioner, og hun arbejder med kombinationer af forskning og praksisudvikling. Centralt i hendes forskning står hendes teori om såkaldte grænsefællesskaber, som kan medvirke til læring og overskridelse af marginalisering.

Lisbeth Bryhl er kulturmedarbejder i Københavns kommune, Kapelvej 44 - dit kommunale hus med lokal social kultur.

Mathilde Støvring er medarbejder i Projekt Aktive Drenge, Gadepulsen, Indre Nørrebro.

Marc Johansson er afdelingsleder hos Københavns kommune og leder af Gadepulsen.

Morten Nissen er ph.d., dr. psych. og professor MSO ved DPU, Aarhus Universitet. Han er medleder af forskningsprogrammet “Motivation, Pædagogik og ledelse” og underviser i uddannelsesvidenskab og pædagogisk psykologi. Hans forskning har især udviklet teoretiske begreber om fællesskab, subjektivitet, praksis og standard gennem dialog med udvikling af socialt og pædagogisk arbejde med bl.a. unge stofbrugere.

Pelle Møller er musiker, freestylerapper, og specialiseret i at lave rapferater.

Sarah Falster er cand. pæd. i pædagogisk psykologi fra DPU, Aarhus Universitet, og leder af Projekt Aktive Drenge, Gadepulsen.

Søren Lerche højskolelærer, konsulent ved Hillerød Kommune SSP/Basen.

Tina Wilchen Christensen er ph.d. og adjunkt på DPU, Aarhus Universitet. Omdrejningspunktet for hendes forskning er, hvorledes fællesskaber skabes og den enkeltes identificering med det. Tina har haft et særligt fokus på veje til deltagelse i - og exit fra ekstreme politiske grupper, re-integrering af tidligere politiske/religiøse ekstremister og fremmedkrigere samt forbyggende indsatser.

Thyge Enevoldsen er Diakonikonsulent i Helsingør stift og SSP medarbejder i Hillerød kommune. Fra 1991-2019 sognepræst i Grønnevang kirke - og medstifter af Kirke Care.