Aarhus Universitets segl

0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv

4. årlige småbørnskonference ved DPU, Aarhus Universitet

0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv. Konference 2016

DPU, Aarhus Universitet er den 7. juni 2016 vært for den 4. nationale konference om forskning i små børns institutions- og hverdagsliv.

Endnu engang slår DPU dørene op for Danmarks største konference om forskning i små børn med en stribe oplæg og workshops om aktuel forskning. En række af Danmarks førende forskere indgår i en engageret dialog med hverdagens praktikere fra institutioner og kommuner og alle andre interesserede.

Den røde tråd i dagens program er den fælles forskningsinteresse i små børns liv belyst fra ret forskellige teoretiske og metodiske vinkler med fem oplæg og otte forskellige workshops. 

I år vil der være oplæg om pædagogprofessionens udvikling i et historisk perspektiv samt brugen af digitale redskaber til at understøtte børns læring og dannelse. Der vil være to oplæg som med forskellige teoretiske og metodiske vinkler omhandler skoleparathed, samt et oplæg fra praksisforskningsprojektet Barnet i Centrum om udvikling af pædagogisk åbenhed for børns perspektiver.

Konferencen henvender sig til alle med interesse for små børns institutions- og hverdagsliv: Studerende, pædagoger, medhjælpere, dagplejere, pædagogiske konsulenter, ledere, politikere, ansatte på professionshøjskoler og i faglige organisationer.

 

Oplæg

 • Kald og kundskab - glimt af pædagogernes viden gennem mere end 100 år. Ved ekstern lektor Søs Bayer
 • (Skole)parathed og forældresamarbejde. Ved lektor på DPU og forsker ved Center for Daginstitutionsforskning Bjørg Kjær
 • Skoleparathed – tre forskellige tilgange. Ved professor Niels Egelund
 • Digitale redskaber kan understøtte barnets lærings- og dannelsesproces. Ved lektor emeritus Carsten Jessen
 • Udvikling af åbenhed for børns perspektiver og deltagelse i vuggestue og dagpleje. Ved adjunkt Lone Svinth

Workshops

 • Overgang fra børnehave til skole. Ved professor mso Stig Broström
 • Daginstitutionen i lyset af livslang læring, konkurrencestat og globalisering: Muligheder og faldgruber! Ved professor mso John Benedicto Krejsler
 • Mere læring i dagtilbud? Ved professor mso Charlotte Ringsmose
 • Forskningsviden omsat i nye praksisser i dagtilbud med sociale normeringer. Ved professor mso Bente Jensen
 • Daginstitutionspædagogens faglighed(er) i nye læringsregimer”. Ved lektor ved UCL og ph.d. stipendiat ved AU Christina Haandbæk Schmidt
 • Legen tilbage øverst på dagsordenen. Ved lektor Ditte Alexandra Winther-Lindqvist
 • Didaktik i vuggestue og dagpleje. Ved post doc. Anders Skriver Jensen
 • Børneperspektiver, inklusion og forældresamarbejde. Ved lektor Dorte Kousholt

Velkomst ved Anne Marie Pahuus og Charlotte Ringsmose

Tid og sted

Konferencen finder sted tirsdag den 7. juni 2016 i tidsrummet kl. 09.30-16.00.

Festsalen (A220), DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.