Aarhus Universitets segl

Danmarks største konference
om småbørnsforskning

DPU inviterer 12. juni 2018 for sjette gang til den årlige konference om forskning
i 0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv. Mød en række af Danmarks
førende forskere til en engageret dialog om aktuel forskning på småbørnsområdet.

OM KONFERENCEN

Omdrejningspunktet for dagen er 0-6 årige børns liv i dagtilbud. Vanen tro vil vi med fem oplæg og syv workshops præsentere forskning med meget forskellige teoretiske og metodiske udgangspunkter. 

Tre af oplæggene vil belyse aspekter af den aktuelle dagtilbudsreform, bl.a. det fornyede fokus på børns leg. Derefter følger oplæg om, hvordan forestillinger om børn virker ind på samarbejdet mellem personale og forældre, og om hvordan billedfagbøger til småbørn kan indbyde til oplevelse og fordybelse samt indgå i dagtilbuddets øvrige aktiviteter.  

Konferencen henvender sig til alle med interesse for små børns institutions- og hverdagsliv: Studerende, pædagoger, medhjælpere, dagplejere, pædagogiske konsulenter, ledere, politikere, ansatte på professionshøjskoler og i faglige organisationer.

OPLÆGSHOLDERE

John Benedicto Krejsler, professor MSO, DPU, Aarhus Universitet:

Dagtilbud & pædagoger som spillere i (trans)national policy

Charlotte Ringsmose, professor MSO, DPU, Aarhus Universitet:

Refleksioner og handlinger i en tid med nye læreplaner

Ditte Winther-Lindqvist, lektor, DPU, Aarhus Universitet:

Pædagogisk arbejde med børns leg i daginstitutionen

Bjørg Kjær, lektor, DPU, Aarhus Universitet:

Passende parate børn og voksnes samarbejde

Anna Karlskov Skyggebjerg, lektor, DPU, Aarhus Universitet:

Fakta som fortælling. Billedfagbøger som pædagogisk ressource

Se det fulde program

PowerPoint Præsentationer fra konferencen

TID OG STED


Tirsdag 12. juni 2018 kl. 09.30-16.00

Festsalen (A220), DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV