Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Matematikdidaktikkens dag 2017

Konference på DPU, Aarhus Universitet med temaet: IT i matematikundervisningen

Den 3. marts 2017 afholdes endnu en ”Matematikdidaktikkens Dag" og dermed den anden konference organiseret af projektsamarbejdet Læringsløft 2020 mellem de tre professions­højskoler Metropol, UCC og VIA samt DPU, Aarhus Universitet. Ideen med konferencen er at adressere matematikundervisning på tværs af uddannelsesniveauer og uddannelsesinstitutioner. Det fælles tema for konferencen anno 2017 er: Anvendelse af IT i matematikundervisningen.

Som et nyt tiltag er der åbnet bredt op for posterpræsentationer. Alle interesserede deltagere i konferencen har således haft mulighed for at uploade et abstract til en poster. Titlerne på de otte udvalgte posterpræsentationer er nu annonceret i programmet nedenfor: 

Program for Matematikdidaktikkens Dag 2017

09.30-10.00
 

Registrering og kaffe
I lokale C001

10.00-10.10

 

Velkommen til Matematikdidaktikkens Dag 2017
ved Uffe Thomas Jankvist, DPU, Aarhus Universitet
I lokale C001

10.10-10.55

 

 

ICT evolutions: which consequences for mathematics teaching?
ved Ghislaine Gueudet, CREAD, ESPE Bretagne, University of Brest, France
Abstract: The use of technologies for teaching and learning mathematics from Kindergarten to University has been a major subject for research in mathematics education for many years. The technologies have tremendously evolved during these last years: in many countries schools use virtual learning environments;  students work in class with mobile devices like tablets ; an abundance of online resources, including e-textbooks, is available on the Internet for teachers. What are the consequences of these evolutions for mathematics teaching and more generally for mathematics teachers’ work? In this talk I will present some answers to this question, drawing on different recent research projects.
I lokale C001

11.05-12.00
 

Out- og insourcing af CAS i matematikundervisningen
ved Niels Grønbæk, Københavns Universitet
Abstract: Nylige nationale og internationale undersøgelser synes at tyde på, at ’udbyttet’ ved implementering af digitale teknikker ikke står mål med ’investeringen’ – i hvert fald ikke, når den måles i elevtid. Så spørgsmålet er – snarere end ”hvor meget?” – ”hvordan og med hvilke rationaler?” digitale teknikker inddrages. Jeg vil præsentere en model for analyse af disse spørgsmål ud fra en virksomhedsøkonomisk metafor om out- og insourcing. Modellen vil bl.a. blive anvendt på rapporter fra lærere, som har deltaget i et udviklingsprojekt om CAS-forløb i gymnasiets matematikundervisning.
I lokale C001

12.00-13.00
 

Frokostsandwich og kildevand
I Aulaen, bygning A, stuen

13.05-13.45

 

 

 

 


 

Integration af it i matematikundervisning – erfaringer fra et demonstrationsskoleforsøg
ved Charlotte Krog Skott, UCC Professionshøjskolen
Abstract: I oplægget beskrives kort de fagdidaktiske hensigter bag designet af et it-integrerende undervisningsforløb indenfor rammerne af demonstrations-skoleforsøget ”It i den innovative skole. Nye kompetencer, nye organiserings-former i det 21. århundrede”. Erfaringer fra lærernes arbejde med undervisnings-forløbet beskrives, ligesom udvalgte generelle resultater fra forsøget præsenteres. Der perspektiveres afslutningsvis til læreruddannelsen.
I lokale C001

13.50-14.30

 

 

 

 

 
 

Posterpræsentationer 1. runde:

I Aulaen

1) Læsning af matematik før, under og efter htx - er vores dimittender klædt på til ingeniørstudier?
Ved Morten Brandt Engelsmann

2) Negative beliefs om matematik har selvforstærkende effekt - en udvidet belief-model
Ved Maria Kirstine Østergaard

3) Hvordan lærer man elever, som savner symbolhåndteringskompetence, differentialregning?
Ved Jørgen Ebbesen

4) Using programming to learn math – lessons from the SAS Curriculum Pathways program
Ved Signe Dyrby

14.30-15.15 

IT integration i grundskolen og gymnasiets matematikundervisning – fagkultur, teknologi og undervisning
ved Morten Misfeldt, Aalborg Universitet
Abstract: IT anvendes meget i matematikundervisningen i Danmark, både i grundskolen og i gymnasiet. De måder IT anvendes på er mangfoldige og læringsudbyttet kan diskuteres. Jeg vil i oplægget give eksempler på hvordan IT anvendes i hhv. grundskolen og gymnasiet, med henblik på: (1) at beskrive potentielle overgangsproblemer der er relateret til IT-brug i matematikundervisning; og (2) gensidigt at belyse systematiske forskelle, styrker og svagheder ved brugen af IT i disse institutioner.

15.20-16.30

 

 

 

 

 

 

 


 

Vinreception og posterpræsentation 2. runde:
I Aulaen

5) Matematik i børnehaven -er det ÅH-NEJ?
Ved Monica Pedersen

6) Kombination af to frameworks: et nyt perspektiv på matematiklærerviden
Ved Knud Thorbjørn Sloth og Ingi Heinesen Højsted

7) Sig en funktion - Brug af lydfiler til begrebs og fagsprogs indlæring
Ved Jan Boddum Larsen

8) Geometri på 8. trin i Norge og Singapore - Sammenligninger af curricula, lærebøger og TIMSS
Ved Jan Erik Berge

Tid og sted

Den 3. marts 2017

DPU, Aarhus Universitet
Campus Emdrup
Lokale C001 og Aulaen (bygn. A)
Tuborgvej 164
2400 København NV. 

Tilmelding

Prisen er 500 kr.
(200 kr. for studerende, medbring studiekort)