Aarhus Universitets segl

Livsduelighed

Hvad er livsduelighed?

  • Konference i København onsdag den 26. april 2017

Hvad er livsduelighed?

Livsduelighed handler om at blive god – eller i hvert fald god nok – til at klare sig i livet. Men hvordan bliver man det i begyndelsen af det 21. århundrede? Og hvordan magter man det, hvis man samtidigt tilhører gruppen af udsatte børn og unge? Konferencen ”Hvad er livsduelighed?” giver bud på, hvad man kan forstå ved livsduelighed, hvad en tidssvarende livsduelighedspædagogik er, og hvordan en sådan pædagogik bidrager til at fremme livsduelighed blandt udsatte børn og unge.

Program

9:30-10:00      
Registrering og kaffe og te

10:00-10:10
Velkomst ved institutleder Claus Holm, DPU, AU

HVAD MÅ VI UDSÆTTE DE UDSATTE FOR?

10:10-10:35
”Kan vi udsætte de udsatte for livsduelighedspædagogik?” ved lektor Claus Holm

10:35-10:55
”Uddannelse til arbejdsmarkedet eller til det gode liv for udsatte unge i EU?” ved Niels Rosendal Jensen

10:55-11:20
”Livsduelighed og Inklusionen af børn og unge med særlige behov i Vietnam” ved lektor Christian Christrup Kjeldsen, og adjunkt Jesper Stage

11:20-12:00
Paneldebat med deltagelse af Niels Rosendal Jensen, Claus Holm, Christian Christrup Kjeldsen og Jesper Stage

12:00-13:00    
Frokost

HVORDAN FORBEDRER MAN SIN DUELIGHED?

13:00-13:25                       
”Hvordan bliver du mere til at regne med?” ved lektor Merete Wiberg

13:20-13:45                       
”Selvforsørgelsens ny ideologi” ved professor Lars-Henrik Schmidt

13:45-14:10                       
”Hvordan skabes livsduelighed med karakterstyrke?” ved ph.d. Mette Ledertoug

14:00-14:40                       
Paneldebat med deltagelse af Merete Wiberg, Lars-Henrik Schmidt og Mette Ledertoug

14:40-15:00: 
Pause med kaffe/te                    

DEN RIGE PERSONLIGED ER LIVSDUELIG, MEN BIDRAGER PÆDAGOGIKKEN TIL ET BERIGENDE LIV FOR ALLE?

15:00-15:45                       
Keynote: ”Progressive Social Services – new foundations for a flourishing human life in Europe?”  Dr.Dr. h.c. mult Hans-Uve Otto

15:45-16:00                       
Afsluttende spørgsmål og tak for i dag ved ordstyrer og institutleder Claus Holm  

Tid og sted

Onsdag den 26. april 2017, kl. 09:30-16:00

DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Festsalen, Tuborgvej 164, København NV.

Yderligere oplysninger

lektor Claus Holm, DPU, Aarhus Universitet
M: 2688 5600, E: clho@edu.au.dk

lektor Christian Christrup Kjeldsen, DPU, Aarhus Universitet
M: 5137 0188, E: kjeldsen@edu.au.dk

Pris og tilmelding

  • Konferencegebyr 950 kr. (inkl. moms)
  • Nedsat pris for studerende med oplyst studienummer: 250 kr. (inkl. moms)