DPU

Aarhus Universitets segl

Program

8.30 - 9.30
Kaffe/morgenmad og registrering

9.30 - 9.40
Velkomst – om arbejdet med kvantitative IEA-undersøgelser

Claus Holm, institutleder, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet 

9.40 - 10.40
Præsentation af ICILS-resultaterne 2018

Jeppe Bundsgaard, professor MSO, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet 

Hvad er computer- og informationskompetence og datalogisk tænkning og hvordan måles disse? Hvad siger undersøgelsen om de danske elevers kompetencer inden for datalogisk tænkning og computer- og informationskompetence? Hvilke årsager er der til forskelle i kompetencer? Og er der sket en udvikling siden sidste undersøgelse i 2013?

10.40 - 11.00
Spørgsmål fra salen

11.00 - 11.15
Pause

11.15 - 11.45
Computer- og informationskompetence samt datalogisk tænkning i dansk folkeskole: fortid, nutid og fremtid

Elisa Nadire Caeli, ph.d.-stipendiat, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet 

Siden 1960'erne har aktører, forskere og politikere inden for uddannelse og datalogi diskuteret computerens og datalogiens plads i almenuddannelsen, og op gennem tiden har forskellige perspektiver været på dagsordenen. Der har været afprøvet modeller for et fag kaldet datalære, hvor problemløsning, skaberperspektiver og teknologikritiske samfundsperspektiver var i fokus, og der har været pc-kørekort på programmet, hvor brugerperspektivet var i fokus. Der er blevet brugt enorme summer på infrastruktur og indkøb af hardware, og i en årrække har der været afsat ressourcer til udvikling af digitale læremidler. I dette oplæg gives et overblik over, hvad der historisk er sket på området, hvor vi er i dag, og hvad visionerne for fremtiden ser ud til at være.

11.45 - 12.15
Rundbordssamtaler og plenum

På baggrund af de to foregående oplæg.

12.15 - 13.00
Frokost/pause

13.00 - 13.30
Computational thinking: an overview

Matti Tedre, Professor, School of Computing, University of Eastern Finland, Associate Professor, Department of Computer and Systems Science, Stockholm University

A few decades into the digital era, scientists discovered that thinking in terms of computation made possible an entirely new way of organizing scientific investigation; eventually, every field had a computational branch: computational physics, computational biology, computational sociology. More recently, "computational thinking" has become part of the K-12 curriculum. But what is computational thinking? This talk discusses some of the sticking points between different conceptions of computational thinking.  The talk anchors different viewpoints to CT into the history of science and computing and research in computing education.

13.30 - 14.00
Sammen og på tværs af køn knækker vi koden

Sine Zambach, ph.d. i datalogi, specialkonsulent i Afdelingen for Økonomi og Analyse, Copenhagen Business School

Den introverte mandlige nørd, der sidder i en kælder med en cola og en pizza og spiller Counter Strike – når ikke han lige skriver sit eget styresystem for sjov eller prøver at hacke sig ind i Pentagon. Dette er en næsten klassisk stereotyp, vi kæmper med, når vi ønsker, at en bred skare af børn og unge skal udvikle it-kompetencer eller starte en karriere inden for faget. Det er derfor vigtigt at arbejde med identificering og en forståelse af hvad it-arbejde reelt kræver af kompetencer, hvis vi som samfund vil have en bred skare af personligheder til at udvikle fremtidens software. I dette oplæg præsenteres nogle bud på, hvorfor og hvordan vi kan arbejde med alternative fortællinger og mangfoldige rollemodeller, samt hvordan andre i Danmark og i udlandet har arbejdet med en mere balanceret kønsfordeling på it-uddannelserne.

14.00 - 14.30
Rundbordssamtaler og plenum

På baggrund af de to foregående oplæg.

14.30 - 15.00
Pause 

15.00 - 15.30
Datalogisk tænkning i et pædagogisk og didaktisk perspektiv

Stine Ejsing-Dunn, ph.d. og lektor, Institut for Kommunikation og Psykologi, Aalborg Universitet

Teknologiforståelse bliver afprøvet i en række skoler, hvor lærere med kort forberedelse og uden egentlig uddannelse i faget skal varetage den nye faglighed. Faget er nyt, men der har været mange initiativer både nationalt og lokalt som har betydning for hvordan det ser ud i dag. Og selv om lærerne ikke har formel uddannelse i dette fag, så har de kompetencer fra andre fag som medbestemmer hvordan de forstår faget. Men det til trods står lærerne i en kompleks undervisningssituation, hvor forudindtagelser og improvisation hurtigt kan fylde en del. Oplægget forholder sig til den pædagogiske og didaktiske udfordring undervisere står i, når de sætter datalogisk tænkning på dagsordenen. Disse udfordringer omfatter kompleksiteten, faglighed, fordomme om elevers interesser og kompetencer herunder især hvilken rolle køn spiller i faget. Oplægget skitserer også strategier til at imødekomme disse udfordringer.

15.30 - 16.00
Designtænkning og digital fabrikation i folkeskole og læreruddannelse

Mikkel Hjorth, ph.d.-stipendiat, Institut for Kommunikation og Kultur – Digital design, Aarhus Universitet og Lektor, Læreruddannelsen i Aarhus, VIA University College

Designtænkning og kompleks problemløsning bliver ofte nævnt som væsentlige elementer i skolens arbejde med digitale teknologier, men hvordan arbejder man med det i praksis? Mikkel Hjorth har i projektet FabLab@SCHOOLdk forsket i elevers udvikling af designtænkning inden for de rammer, makerspaces på skoler kan tilbyde. I dette oplæg stiller han skarpt på elevernes udvikling, den anvendte didaktik og lærernes vanskeligheder ved en sådan didaktik. Det har nemlig vist sig, at der er et stort behov for uddannelse og efteruddannelse af lærere i didaktikken, hvis eleverne skal arbejde kreativt og skabende med digitale teknologier.

16.00 - 16.25
Rundbordssamtaler og plenum

På baggrund af de to foregående oplæg.

16.25 - 16.30
Tak for i dag

Jeppe Bundsgaard, professor MSO, Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse (DPU), Aarhus Universitet