Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

DEN DANSKE ANGST FOR OPDRAGELSE?

  • Konference i København 23. oktober 2014

Konference den 23. oktober 2014

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) inviterer til konference i  anledning af udgivelsen af bogen ”Angsten for opdragelse” udgivet af forlaget KLIM og skrevet af de norske forfattere Arne Johan Vetlesen og Per Bjørn Foros.

Konferencen stiller skarpt på spørgsmål, der også er højaktuelle i en dansk sammenhæng:  Har voksne mistet modet til at turde opdrage børnene, eller ser vi en renæssance for idéen om opdragelse? Tager forældre for lidt ansvar for børnenes opdragelse? Eller er realiteterne i virkeligheden det stik modsatte, hvor institutioner og myndigheder prøver at gøre forældre hyper-ansvarlige for alt? Er lærere i stand til at optræde som autoriteter i klasseværelset? Er pædagoger for slappe i deres pædagogik? Eller er ’disciplinkrisen’ blandt moderne børn blot en myte? Kom og hør om nye og gamle opdragelsesidealer og om danske voksne, lærere og pædagoger lider af angst for opdragelse eller om opdragelse tværtimod er blevet grænseløs?

PROGRAM

08.30-09.30
Kaffe, registrering og udlevering af bogen

09.30-09.35:
Velkomst og præsentation af dagens program ved viceinstitutleder Claus Holm, Aarhus Universitet.

09.35-10.25:
”Angsten for opdragelse” ved Arne Johan Vetlesen & Per Bjørn Foros

10.25-10.40:
”Replik: Opdragelsens nødvendighed?” ved lektor Claus Holm, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

10.40-11.00:
Debat med deltagelse af professor Arne Johan Vetlsen, forfatter Per Bjørn Foros og lektor Claus Holm.

11.00-11.20:
Pause

11.20-11.45:
”Ny ordentlighed?” ved adjunkt Iben Vyff, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

11.45-12.10:
”Fra pligt til hyperansvar” ved lektor Hanne Knudsen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

12.10-12.30:
Debat med deltagelse af Iben Vyff og Hanne Knudsen,

12.30-13.15:
Frokost

13.15-13.35:
”Opdragelse gennem disciplinering” ved professor Niels Egelund, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

13.35-13.55:
"Disciplin gennem didaktik, faglighed og socialitet" ved Ph.d. Helle Plauborg, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

13.55-14.15:
Debat med deltagelse af Niels Egelund og Helle Plauborg

14.15-14.30:
Pause

14.30-14.55:
”At balancere på slap linje og at gå på tværs – en analyse af aktuelle opdragelsesidealer” ved lektor Laura Gilliam, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

14.55-15.20:
”Institutionel opdragelse – subtile og manifeste former” ved lektor Eva Gulløv, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

15.20-15.45:
”Nyt opdragelsesideal: Har du mod på at mobilisere dine ressourcer?” ved lektor Jens Erik Kristensen, Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet

15.45-16.05:
Debat med deltagelse af Laura Gilliam, Eva Gulløv og Jens Erik Kristensen

16.05-16.10:
Tak for i dag ved Claus Holm