Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Konference i København den 9. januar 2014

Konference i Aarhus den 13. januar 2014

Konferencen "Undervisningsdifferentiering – Et princip møder praksis" afholdes af Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet i samarbejde med professionshøjskolerne UCC, VIA UC & UC SYD samt Undervisningsministeriet, idet udgangspunktet er det fælles forsknings- og udviklingsprojekt ’Eksemplariske undervisningsforløb i dansk og matematik med fokus på undervisningsdifferentiering og elever med særlige behov’. Målet med projektet har været begrebsligt at afklare forskellige former for undervisningsdifferentiering samt at udvikle didaktiske designs, som kan afprøves, beskrives, analyseres og evalueres som eksempler på god praksis i forhold til undervis-ningsdifferentiering rettet mod elever i komplicerede læringssituationer. Det er projektets resultater, som præsenteres på denne konference både i plenum og i workshops.

Velkomst og introduktion til dagen, temaet og projektet ved Susan Tetler

Se alle oplæg og hent præsentationer her

PROGRAM

Kl. 09.30
Registrering og kaffe

Kl. 10.00
Velkomst og introduktion til dagen, temaet og projektet v/Susan Tetler

Kl. 10.40
Undervisningsdifferentiering – i forståelse og handling v/Else Skibsted

Kl. 11.25
Undervisningsdifferentiering, når fokus er på elever i komplicerede læringssituationer v/Christian Quvang

Kl. 12.00
Frokost

Kl. 13.00
1. workshop (6 valgmuligheder/de seks undervisningsforløb)

  1. Matematik i 5. klasse: Hverdagssprog og fagsprog i geometri – med faglige pointer som ledetråde for undervisningsdifferentiering. V/ Kaj Østergaard, VIA UC
  2. Matematik i 5. klasse: Faglige pointer og struktur i statistikundervisningen – hvordan virker det? V/ Kaj Nedergaard Jepsen, UC SYD
  3. Matematik i 5. klasse: Hvorfor skal vi bruge tid på brøker, når nu det er så svært? V/ Michael Wahl Andersen, UCC
  4. Dansk i 5. klasse: Litteraturlæsning med fokus på sprogforståelse og læseforståelsesstrategier V/ Helle Bundgaard Svendsen, VIA UC
  5. Dansk i 5. klasse: Fiktiv skrivning – og elever i komplicerede læringssituationer V/ Charlotte Christiansen, UC SYD
  6. Dansk i 5. klasse: Læs litteratur med indlevelse, indsigt og fordobling - undervisningsdifferentiering i dansk. V/ Dorte Østergren-Olsen + Susanne Arne Hansen, UCC

Kl. 14.00
Kaffepause

Kl. 14.30
2. workshop (samme fordeling som i 1. workshop)

Kl. 15.30
Nye initiativer fra Ressourcecentret for Inklusion og Specialundervisning v/UVM

Kl. 16.00
Konferencen afsluttes