Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Teknologi i omsorgen? Omsorg i teknologien?

  • Teknologi i omsorgen? Omsorg i teknologien?

Symposium

Velfærds- og sundhedsteknologiske løsninger anvendes i stigende omfang i det danske sundhedssystem på alle niveauer. Mængden af opgaver vokser, mens der bliver færre ´varme hænder´ til at løse dem. Samtidig udvikles der flere og flere teknologi-baserede løsninger på de opgaver, sundhedssystemet står over for.

Den øgede brug af velfærds- og sundhedsteknologi har ikke mindst fremkaldt nye udfordringer i sygeplejen og omsorgstænkningen. Det er der mange grunde til, men symposiet vil især fokusere på to ting:

  1. brugen af teknologi i sygeplejen er stadig delvist uudforsket, og
  2. omsorgstænkningen er fortsat defineret omkring fysisk nærvær og direkte relationer mellem patienten og den professionelle.

Teknologi fremtræder derfor ofte i sundhedsfaglig praksis som et nødvendigt, men ’udvendigt’ værktøj til at fremme den indre kerne – de menneskelige omsorgsrelationer og værdier. Spørgsmålet er, om det i dag giver mening at fastholde en sådan afgrænsning af teknologi i forhold til menneskelige relationer?

Med symposiet ønsker vi at stimulere til en nuanceret debat om relationerne mellem teknologi og omsorg i sundhedsfagligt arbejde. Kan vi formulere bredere omsorgsbegreber, der også favner en teknologisk dimension? Eller er omsorgspraksis helt forskellig fra teknologisk praksis? Vi har inviteret en række fremtrædende forskere med rødder i sygeplejen, filosofi, informationsvidenskab, socialpsykologi og antropologi til at give oplæg om dette vigtige emne sammen med patienter og sygeplejesker fra projektet Horsens på Forkant med Sundhed.

Oplægsholdere

  • Cathrine Hasse, Professor, DPU - Forskningsprogrammet Fremtidsteknologi, Kultur og Læreprocesser, Aarhus Universitet
  • Bente Hull Frich, Ph.d.-studerende, Institut for Kommunikation og Kultur - Informationsvidenskab, Aarhus Universitet & lektor ved UC-Lillebælt
  • Uffe Juul Jensen, Professor, Institut for Kultur og Samfund - Filosofi, Aarhus Universitet
  • Henriette Langstrup, Lektor, Institut for Folkesundhedsvidenskab - Afdeling for Sundhedstjenesteforskning, Københavns Universitet
  • Kari Martinsen, Professor emirita i sygeplejevitenskap ved Højskolen i Harstad, og Haraldsplass Diakonale Høgskole, Norge
  • Finn Olesen, Lektor,  Institut for Kommunikation og Kultur - Informationsvidenskab, Aarhus Universitet
  • Deltagere fra projekt Horsens på Forkant med Sundhed