Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Små børns institutions- og hverdagsliv – i en flerfaglig videnskabelig belysning og dialog

Konference 11. juni 2013 i København kl. 9.30-16.30

Medierne er fulde af artikler og indlæg om små børn og deres institutioner og rigtig mange mennesker er personligt eller professionelt optaget af 0-8-årige børns liv i og udenfor institutionelle sammenhænge.  

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet, har Danmarks største koncentration af forskere i små børns institutions- og hverdagsliv. Med denne konference sætter instituttet den forskningsmæssige viden om små børns liv i centrum og lader diversiteten i forskningsperspektiver danne grundlag for en spændende dialog om aktuelle forskningsprojekter.

Småbørnsområdet vil blive belyst ud fra forskning i bl.a. læring, inklusion, forældresamarbejde, børns relationer og udvikling af pædagogisk arbejde. Målet er at synliggøre, hvordan forskellige forskningsperspektiver muliggør forskellige former for viden om små børns liv. Konferencen vil ikke ’kun’ formidle viden, men vil gøre en dyd ud af at lade forskellige forskningsperspektiver komme til orde og i dialog.

Den røde tråd er forskningsinteressen i små børns liv. Konferencen vil være bygget op om en række oplæg, hvor forskere præsenterer deres respektive perspektiver (sociologisk, psykologisk, pædagogisk, antropologisk m. m.) med udgangspunkt i aktuelle forskningsprojekter på småbørnsområdet. Som led heri vil det blive belyst hvilken betydning forskningsperspektivet har for forskningsspørgsmål, erkendelsesinteresser og resultater. Midt på dagen afholdes der 10 workshops, hvor deltagerne får mulighed for at arbejde med aktuelle temaer, udfordringer og dilemmaer på småbørnsområdet.

Konferencen bliver afrundet med en paneldiskussion hvor oplægsholderne, bl.a. på baggrund af spørgsmål fra salen, vil diskutere de forskellige perspektivers implikationer og konsekvenser - herunder dilemmaer og evt. modsætninger. 

Målgruppe

Konferencen henvender sig til alle med interesse for små børns institutions- og hverdagsliv, f.eks. studerende, pædagoger, medhjælpere, pædagogiske konsulenter, ledere, politikere, professionshøjskoler og faglige organisationer.