Aarhus Universitets segl

Professionel dømmekraft

Konference 30. marts 2017

Hvordan styrker forskningsviden læreres
og pædagogers professionelle dømmekraft?

I de seneste års debat om dagtilbud og folkeskole er begrebet professionel dømmekraft blevet centralt. Det står klart, at nøglen til børns læring og udvikling er dygtige og veluddannede medarbejdere, der kan udøve professionel dømmekraft. Det gælder pædagoger i dagtilbuddet. Det gælder lærere og pædagoger i grundskolen. Og det gælder ledere på alle niveauer. 

En af forudsætningerne for at udøve professionel dømmekraft er god og brugbar forskning. For professionel dømmekraft udøves altid på et grundlag af viden, erfaringer og samarbejde. 

Imidlertid er det ikke klart, hvordan man definerer professionel dømmekraft i en uddannelsessammenhæng, dvs. det man kunne kalde pædagogisk dømmekraft. Hvad er det, hvordan virker den og hvordan frembringer og understøtter man den? Derfor stiller og besvarer Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) på sin første nationale konference tre centrale spørgsmål:

 • Hvad er pædagogisk dømmekraft?
 • Hvordan virker den?
 • Hvilke former for uddannelsesforskning har vi brug for?

Program

9:30-10:00 Registrering & morgenkaffe
10:00-10:10   

Velkomst ved institutleder Claus Holm, DPU, AU og direktør Erik Hygum,
VIA UC

10:10-10:20 Åbningstale af Arne Eggert, udviklingsdirektør, Kommunernes Landsforening

10:20-10:30

Præsentation af dagens program ved professor Lars Qvortrup, NCS, DPU, AU
og første tema ved forskningschef og ordstyrer Andreas Rasch-Christensen, VIA UC

                   

Hvilken dømmekraft styrker opfyldelse af skolens formål?

10:30-10:55

The future of professional judgement - evidence, competence or wisdom?
by professor Gert Biesta, Brunel University, London

10:55-11:20

Professional judgement - the role of research 
by professor Lars Qvortrup, NCS, DPU, AU

11:20-11:55Professional judgement is evidence informed – but what is evidence?
by professor Tone Kvernbekk, Oslo University
11:55-12:15

Debate with participation of Gert Biesta, Tone Kvernbekk & Lars Qvortrup

12:15-13:00 Frokost
13:00-14:30

To workshopforløb (vælg workshop ved tilmelding):

1. Styrkelse af læreres dømmekraft? 

Lok. A220 Festsal, bygning A

Ordstyrer: Lektor Christian Kjeldsen, DPU, AU 

 • Udvikling af professional dømmekraft som kombination af vidensformer
  ved adjunkt Hanne Balsby Thingholm, AU
 • Professionelles dømmekraft i skolens hverdag
  ved ph.d. og chefkonsulent John Gulløv, UCC
 • Lærerens professionelle dømmekraft mellem teori, empiri og praksis
  ved prorektor Alexander von Oettingen, UCS

2. Styrkelse af pædagogers dømmekraft? 

Lok. D169, bygning D

Ordstyrer: Forskningschef Andreas Rasch-Christensen, VIA UC

 • Pædagogers dømmekraft i evidenssøgningens tidsalder
  ved lektor Christian Aabro, UCC
 • Dagtilbudsdidaktik i målingens tider
  ved adjunkt Anders Skriver Jensen, UCC
 • Styrker forskningsinformationer pædagogers praksis?
  ved ph.d. Torben Næsby, UCN
14:30-15:00 Kaffe- og tepause

Hvilke tiltag vil styrke læreres og pædagogers dømmekraft?

15:00-15:10

Udøvelse af dømmekraft - the Danish way?
ved lektor Claus Holm, DPU, AU

15:10-15:50

Hvordan styrker vi læreres, pædagogers og lederes pædagogiske dømmekraft?
10 minutters indlæg fra:
Formand Elisa Bergman BUPL,
Næstformand Dorte Lange DLF,
Udviklingsdirektør Arne Eggert, KL og
Tidligere skoleleder og Centerchef Camilla Ottsen

15:50-16:25 Debat
16:25-16:30

Afrunding ved professor og centerleder Lars Qvortrup, NCS, DPU, AU

16:30-17:30Bogreception i Aulaen: "Evidens og dømmekraft - når evidens møder den pædagogiske hverdag".
Red. Claus Holm og Hanne Balsby Thingholm. Bidrag af: Gert Biesta, Martyn Hammersley, David Hargreaves, Claus Holm, Maja Plum, Lars Qvortrup, Jens Rasmussen og Hanne Balsby Thingholm (Dafolo 2017).

Denne konference er afholdt.

Se udvalgte oplæg på konferencen på video

Tid og sted

30. marts 2017
Kl. 9:30-16:30
samt bogreception 16:30-17:30

DPU, Aarhus Universitet
Campus Emdrup
Festsalen og Aulaen (bygn. A)
Tuborgvej 164
2400 København NV

Pris

950 kr. inkl. moms
250 kr. inkl. moms for studerende m. studienummer

Kontakt

Lars Qvortrup

Professor emeritus DPU - Danmarks institut for Pædagogik og Uddannelse - Pædagogisk Sociologi, Emdrup