Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Program

Foreløbigt program

Grundet konferencens udsættelse kan der komme ændringer i programmet    

Læs mere om de enkelte programpunkter under ”Oplæg og seminarer” forud for tilmelding. Ved tilmelding skal der vælges ét af de fire seminarer i hver seminarrunde.

9.00 – 9.30 Ankomst, kaffe og brød
9.30 – 9.40

Velkomst og åbning

Konferencierer og ordstyrere på dagen:

Helle Bundgaard Svendsen, VIA University College og Nationalt Videncenter for Læsning samt

Erik Arendal, Rådgivnings- og Støttecentret, Aarhus Universitet

9.40 – 10.00

Læse- og skriveteknologi – status og perspektiver

v/ Erik Arendal, specialkonsulent, Rådgivnings- og støttecentret, Aarhus Universitet 
10.00 – 10.45

Taligenkänning (tale til tekst) som skrivteknologi för elever med läs- och skrivsvårigheter – fungerar det?

v/ Åsa Wengelin, professor, Göteborgs Universitet, Sverige      
10.45 – 11.00 Kort pause
11.00 – 11.45

Særlige vilkår til prøver og eksamener i grundskole, ungdoms- og voksenuddannelse

v/ Styrelsen for Undervisning og Kvalitet, Børne og Undervisningsministeriet    
11.45 – 12.15

Undervisningspotentiale i LST

v/ Stine Fuglsang Engmose, ph.d., adjunkt, Professionshøjskolen Absalon.    

12.15 – 13.15  Frokost, networking og besøg på stande i foyer
13.15 – 14.05

Seminarrunde 1

4 parallelle seminarer, hvor der ved tilmelding skal vælges 1 af følgende seminarer:

Læs mere under "Oplæg og seminarer"

 

1. Ordblindes læsning af digitale tekster i grundskolen

v/ Lotte Pilgaard, Skolekonsulent, Thisted Kommune

 

2. SPS og LST i ungdomsuddannelse 

v/ Sanne Skovgaard Madsen, EUD og SPS-koordinator, Skanderborg-Odder Center for uddannelse. 

 

3. LST – Apps og programmer til FGU og voksenuddannelser

v/ Heidi Kynde, Ordblindekoordinator, FGU Holstebro

 

4. Særlige vilkår til prøver og eksamen – praksis i grundskole og ungdomsuddannelse

v/ Anne Vinberg-Larsen, Pæd. Leder, Bakkegårdsskolen, Aarhus Kommune

v/ Anja Bols Slåttvik, Ordblindekoordinator, hf i Nørre Nissum 

14.05 – 14.35 Kaffepause, networking og besøg på stande
14.35 - 15.25

Seminarrunde 2

4 parallelle seminarer, hvor der ved tilmelding skal vælges 1 af følgende seminarer:

Læs mere under "Oplæg og seminarer"

 

1. LST som kvalificerende redskab for alle elever i grundskolen

v/ Johanne Sand Nielsen, læsevejleder, Rundhøjskolen, Aarhus Kommune

v/ Hanne Mette Kristensen, konsulent, Kompetencecenter for Læsning, Aarhus Kommune

 

2. Undervisning af unge Ordblinde - med LST

v/ Anja Bols Slåttvik, Ordblindekoordinator, hf Nørre Nissum

v/ Karen Elise Krogh, lærer, hf Nørre Nissum

 

3. LST i et didaktisk og praktisk perspektiv på FGU

v/ Mette Bjerge, Ordblinde-og SPS-koordinator, FGU Aarhus

v/ Lene Bang Christensen, Ordblinde- og SPS-koordinator, FGU Midt-Vest, Herning

 

4. Talegenkendelse (tale til tekst) i undervisningen i grundskole og ungdomsuddannelse.

v/ Mikael Steensgaard Nielsen, konsulent, Kompetencecenter for Læsning, Aarhus Kommune

v/ Maximus Riisgaard, gymnasieelev, og Gustav Stockholm folkeskoleelev

15.25– 15.50

En samtale om ordblindhed som følgesvend i et livsperspektiv

v/ Gitte Skipper, Kompetencecenter for Læsning, Aarhus Kommune

v/  Maximus Riisgaard, gymnasieelev, Odder Gymnasium og Zacharias Bendix Væggemose, studerende, Økonomi (Oecon), BSS, AU

15.50 – 16.00

Opsamling og afslutning af dagen

v/ Ordstyrerne: Helle Bundgaard Svendsen og Erik Arendal