Aarhus Universitets segl

Efter New

Public Management

Konference i København den 9. januar 2017 om klogere styring, stærkere fællesskaber og mere faglighed.

Hvordan skal styringen af den offentlige sektor se ud i de kommende ti år?

Vær med til årets konference, hvor startskuddet går til en ny styringsmodel for den offentlige sektor sammen med landets førende politikere, forskere, embedsmænd, fagforeningsledere og faglige ledere. Vær med til en dag i selvransagelsens tegn, hvor du får oplægsholdernes svar på, hvad de har gjort galt, hvad de har lært heraf, og hvordan fremtiden skal se ud.

Baggrund

Den offentlige sektor har brug for en fornyet styringsmodel. Den nuværende har ført til for meget målforhippelse, dokumentation uden mening og procesregulering. Professionerne, deres faglighed og kald skal tilbage i en ny form. Det kalder dels på en ny styring, dels på dokumentation, der giver mening ved at understøtte det professionelle arbejde. Og det betyder, at professionerne skal udfordre sig selv for at komme styrket ind i ny styring. Vi søger mulighederne i en ny faglighed med evidens- og datainformeret refleksionskultur og læringspraksis. 

På konferencen vil en række talere, der selv er i front, sætte scenen. De vil blive udfordret af hinanden og vores skarpe facilitatorer, der vil holde fokus på, om de gør det godt nok, hvad de har lært af deres fejl, og deres syn på, hvordan vi kan komme endnu længere.

På konferencen bruger vi to greb til at få en ærlig og anvendelig analyse som grundlag for en vej frem:

  • Alle oplægsholdere bedes være selvkritiske: Hvad har vi gjort forkert? Hvad lykkedes vi ikke med? Hvor ser jeg nye løsningsspor?
  • Konferencen afvikles med runder af tre talere: De giver os deres oplæg, hvorefter vi faciliterer debat mellem de tre.

Konferencen faciliteres af Claus Holm, institutleder, DPU, Aarhus Universitet, og Nicolaj Ejler, direktør, Rambøll.

Program

Fokus på styring


Konkurrencestaten er ikke en dom, men et valg. Hvordan lærer vi af velfærdsstatens successer og fejl?
v/ Ove Kaj Pedersen, professor CBS

Folkeskolereformen gav en ny standard for styring og implementering, men er der også fejl at lære af?
v/ Jesper Fisker, departementschef, Undervisningsministeriet

Ny kommunal styring: Hvad pålægger vi selv vores institutioner, og hvad kan vi selv gøre bedre?
v/ Niels Højbjerg, stadsdirektør i Aarhus Kommune

Fokus på ledelse


Fra kontrol til kapacitetsopbygning: Hvordan bruger vi data og evidens til at styrke den professionelle dømmekraft?
v/ Lars Qvortrup, professor og leder af Nationalt Center for Skoleforskning, Aarhus Universitet 

Datadrevet refleksionspraksis med ugentlige tavlemøder med få indikatorer for det, der er i fokus lige nu. Vi spilder ikke folks tid med måling af det, der ikke er i fokus.
v/ Beth Linja, vicedirektør, Sjællands Universitetshospital

Titel på oplæg er på vej
v/ Marianne Bertelsen, leder af Ungdomscentret i Aarhus Kommune

Fokus på praksis


Ny styring med faglighed i centrum ved at insistere på stærkere professionsfaglighed frem for individuel metodefrihed.
v/ Niels Christian Barkholdt, næstformand, Dansk Socialrådgiverforening

Titel på oplæg er på vej
v/ Jesper Skorstensgaard, Kredsformand for Danmarks Lærerforening i Aarhus

Tidlig indsats
v/ NN, Herning Kommune

Tid og sted


9. januar 2017

AC Hotel Bella Sky
Center Boulevard 5
2300 København S

Bemærk, at der afholdes en tilsvarende konference i Aarhus den 2. marts 2017.

Læs om konferencen i Aarhus

Konferencen er arrangeret af Metropol og Rambøll.

Kontakt

Lars Qvortrup

Professor emeritus
Der skete en fejl.

Vis debug information