Aarhus Universitets segl

0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv

3. årlige småbørnskonference ved DPU, Aarhus Universitet

0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv. Konference 2015

DPU, Aarhus Universitet er den 9. juni 2015 igen vært for den årlige nationale konference om forskning i små børns institutions- og hverdagsliv.

Konferencen sætter fokus på aktuelle udfordringer på dagtilbudsområdet herunder indsatser i forhold til børn i udsatte positioner samt perspektiver på daginstitutioners sproglige evalueringspraksis. Konferencen tilbyder også forskningsbaseret viden om pædagogisk praksis i henholdsvis store og små institutioner, didaktik i vuggestue og dagpleje samt tankevækkende erfaringer fra en dansk undersøgelse af børnehavereformer i Singapore.

Igen i år er konferencens røde tråd en fælles forskningsinteresse i små børns liv belyst fra ret forskellige forskningsperspektiver. Udover de fem oplæg, vil der midt på dagen blive afholdt otte workshops, som deltagerne tilmelder sig efter interesse.

Konferencen afrundes med en paneldiskussion blandt dagens oplægsholdere bl.a. baseret på input fra konferencedeltagerne, som dagen igennem kan indlevere spørgsmål til arrangørerne. Lektor Eva Gulløv leder paneldiskussionen som bl.a. vil synliggøre, hvordan de forskellige forskningsperspektiver (sociologisk, psykologisk, pædagogisk, antropologisk m. m.) muliggør forskellige former for viden om små børns institutions- og hverdagsliv. 

Konferencen henvender sig til alle med interesse for små børns institutions- og hverdagsliv, f.eks. studerende, pædagoger, medhjælpere, dagplejere, pædagogiske konsulenter, ledere, politikere samt ansatte på professionshøjskoler og i faglige organisationer.

 

Oplæg

 • Purposeful play - om reformer af børnehave og forældreskab i Singapore. Ved adjunkt Dil Bach og lektor Søren Christensen
 • Kan du tage pigen op af kufferten? Perspektiver på sproglig evalueringspraksis i daginstitutioner. Ved lektor Lars Holm
 • Pædagogisk intervention i udsatte boligområder. Ved lektor Niels Rosendal Jensen
 • Små og store daginstitutioner. Ved lektor Grethe Kragh-Müller
 • Dynamisk didaktik i dagpleje og vuggestue. Ved post. doc. Anders Skriver Jensen

Workshops

 • Ti-årige børns syn på deres børnehaveliv. Ved professor MSO Stig Broström
 • Børns tilpasningsevne. Ved adjunkt Ole Henrik Hansen
 • Innovativ dagtilbudspædagogik– hvordan kan vi uddanne os til det? Ved professor MSO Bente Jensen
 • Daginstitutionen i lyset af livslang læring, konkurrencestat og globalisering: Muligheder og faldgruber!  Ved lektor John Benedicto Krejsler
 • KIDS – kvalitet i dagtilbud. Ved professor MSO Charlotte Ringsmose
 • Daginstitutionspædagogers professionaliseringsstrategier i de nye læringsregimer. Ved ph.d. stipendiat ved AU og lektor ved UCL Christina Haandbæk Schmidt
 • Samspil og læring i vuggestue og dagpleje. Ved videnskabelig assistent Lone Svinth
 • Legen tilbage øverst på dagsordenen. Ved lektor Ditte Alexandra Winther-Lindqvist

Tid og sted

Konferencen blev afholdt tirsdag den 9. juni 2015 i tidsrummet kl. 09.30-16.30.

Festsalen (A220), Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

 

Oplæg og præsentationer