Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

konference i københavn 10. juni 2014

Konference 10. juni 2014 i København kl. 9.30-16.30

Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) ved Aarhus Universitet er den 10. juni 2014 vært for en stor national konference om forskning i små børns institutions- og hverdagsliv. Med udgangspunkt i aktuelle forskningsprojekter, sætter konferencen instituttets forskningsmæssige viden om små børns liv i centrum og lader diversiteten i forskningsperspektiver danne grundlag for en engageret dialog.

Konferencen henvender sig til alle med interesse for små børns institutions- og hverdagsliv, f.eks. studerende, pædagoger, medhjælpere, pædagogiske konsulenter, ledere, politikere, professionshøjskoler og faglige organisationer.

68 procent af de 0-2-årige og 97,4 procent af de 3-5 årige passes i et dagtilbud og Danmark er blandt de lande i verden med flest institutionaliserede småbørn. Forskning i institutionaliseringens betydning og børns hverdagsliv er derfor helt grundlæggende, især i en tid hvor dagtilbud i stigende grad kobles til nationens konkurrenceevne. Udover at undersøge hensigtsmæssigheden i denne kobling forskes der på Institut for Uddannelse og Pædagogik (DPU) bl.a. i inklusion, leg, læring, sprog, relationer, betydningen af voksen-barn samspil samt forældresamarbejde og udviklingen af pædagogisk arbejde.

Konferencen vil synliggøre, hvordan forskellige forskningsperspektiver (sociologisk, psykologisk, pædagogisk, antropologisk m. m.) muliggør forskellige former for viden om små børns liv og der vil blive gjort en dyd ud af at lade forskellige forskningsperspektiver komme til orde og i dialog.

Konferencens røde tråd er forskningsinteressen i små børns liv belyst i et samfundsvidenskabeligt og humanistisk perspektiv. Konferencen vil være bygget op om en række oplæg, hvor forskere præsenterer deres respektive perspektiver gennem aktuelle forskningsprojekter på småbørnsområdet. Som led heri vil det blive belyst hvilken betydning forskningsperspektivet har for forskningsspørgsmål, erkendelsesinteresser og resultater. Midt på dagen afholdes der 10 workshops, hvor deltagerne får mulighed for at arbejde med aktuelle temaer, udfordringer og dilemmaer på 0-6 årsområdet.

Konferencen bliver afrundet med en paneldiskussion blandt dagens oplægsholdere ledet af pædagogisk forsker og rektor ved det frie gymnasium Søs Bayer. Med udgangspunkt i spørgsmål fra salen som indsamles over dagen, lægges der op til diskussion af de forskellige perspektivers implikationer og konsekvenser - herunder dilemmaer og evt. modsætninger. 

 

Oplæg og workshops

 • Når dagtilbud kobles til den nationale konkurrenceevne v/ lektor John Benedicto Krejsler
 • Børnefællesskaber og forældresamarbejde v/ lektor Dorte Kousholt
 • Kærlighed, kompetencer og krudtugler v/ adjunkt Ole Henrik Hansen
 • Pædagogisk arbejde med børns leg i børnehaven v/ lektor Ditte Winther-Lindqvist
 • Kvalitet, inklusion og praksis – nogle opmærksomhedspunkter v/ adjunkt Bjørg Kjær
 • Små udsatte børns bevægelse ind i vuggestuen v/ adjunkt Kirsten Elisa Petersen
 • Pædagoger og børn leger sammen – alle sammen v/professor Stig Broström
 • ’Små børn i den store verden’ v/adjunkt Dil Bach & lektor Charlotte Palludan
 • Pædagogisk nærvær i vuggestue og dagpleje v/videnskabelig assistent Lone Svinth
 • Et didaktisk perspektiv på vuggestue og dagpleje v/ post Doc. Anders Skriver Jensen
 • Det fysiske og sociale læringsmiljø i vuggestuen v/professor Charlotte Ringsmose og designer Susanne Staffeldt
 • Daginstitutionsarbejde/pædagogisk arbejde i udsatte boligområder v/adjunkt Kirsten Elisa Petersen og lektor Niels Rosendal Jensen
 • Pædagogiske strategier i forhold til børnehavebørns leg i praksis v/lektor Ditte Winther-Lindqvist

Præsentationer

Hent PowerPoint præsentationer fra oplæg og workshop på konferencen her

Oplæg på video