DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Workshops

 

Workshop runde 1


Virksomme interventioner overfor begavede og talentfulde elever

Ved psykolog Ole Kyed.  

Ud fra deltagernes (aktørernes) erfaringer drøfte virksomme interventioner med udgangspunkt i enkelte børn. Refleksioner over udviklingsbefordrende tiltag i læringsmiljøet med fokus på børn- og ungeperspektivet og de voksnes interaktion. 


Giftedness 101

By Dr. Linda Silverman.  

What is giftedness? Is it the potential for success? Shouldn’t everyone have an equal opportunity to be successful? When we equate giftedness with the potential for noteworthy achievement in adult life, we create an inequitable criterion for children of color, children who are economically disadvantaged, and females. Giftedness is color-blind, is found in equal proportions in males and females, and is distributed across all socio-economic levels. There are many more gifted children in the world living in poverty than those who are wealthy. Giftedness is a psychological reality; it involves developmental differences in abstract reasoning, emotional sensitivity and intensity; it is the experience of being an outsider; it can be observed in very young children; it can be documented on measures of general intelligence; it is lifelong; it creates qualitatively different life experiences; it leads to a set of issues unique to this group, making them vulnerable; it indicates significantly different needs from the norm; and it requires early identification, intervention and accommodations to assure healthy development. 


Da Vinci Linjen

Ved lærer Lizzie Munk.  

Hvordan tilgodeser man på Da Vinci Linjen de særligt begavede elever?  Deltagerne bliver præsenteret for Da Vinci Linjen, og der gives eksempler på, hvordan man i linjens koncept og undervisning (primært dansk) forsøger at tilgodese elever med særlige forudsætninger. 


World Game testen

Ved cand. psych. Johnnie Rasmussen.  

World Game testen er et non-verbalt værktøj til brug for afdækning af børns trivsel mhp. at anvende testens resultat i undervisningen. Testen er udviklet og udbredt i Holland og benyttes i Frankrig, Belgien, Canada, USA, Grækenland og Danmark; der er desuden etableret et forskningssamarbejde mellem landene, som udfører disse test. Testen bruges til at teste børn i visuel/verbal tænkning, abstrakt tænkning og generel trivsel. Testen er udført på mere end 350 danske børn, hvoraf ca. halvdelen af disse også er blevet WISC testet, og der ses en korrelation mellem World Game og WISC. Testen giver således mulighed for at få en indikation af høj begravelse med et redskab, der er hurtigt at anvende. Workshoppen giver en introduktion til World Game og demonstrerer, hvorledes testen anvendes. Der vil være mulighed for spørgsmål til både testere og til forældre til højtbegavede børn, der allerede er testet. 


Workshops runde 2


 

Talentprogrammers indhold og tilrettelæggelse

Ved pædagogisk konsulent Susanne Rubenius.  

Workshoppen består af oplæg, dialog og involvering med udgangspunkt i konkrete eksempler på didaktisk design af talentundervisning. Deltagerne tilbydes indsigt i faglige vinkler og materialer, der tilgodeser elever med højt læringspotentiale.


The World Game – the Social Emotional & Cognitive Program

By Danae Deligeorge

Research reveals that the emotional centers of the brain are intricately woven with cognitive learning. In short, there is a direct association between emotions and learning. Fortunately, social and emotional learning gifted programs can both reduce emotional distress and this way boost academic success and well-being of the gifted individual from childhood all the way to adulthood. At The Center for the Advancement of Noesis we are using the insights gained from the World Game and it’s easier and faster now for our pedagogists and counselors to tailor made their instructions individually to each child so for all to take the most out of the gifted program!


Gentofte Kommunes arbejde omkring børn med særlige læringsforudsætninger

Ved skolekonsulent Rikke Stampe Wesch  

På denne workshop deler Gentofte Kommune ud af sine erfaringer med at arbejde med børn med særlige læringsforudsætninger. Det sker gennem kommunens videnscenter på området. Perspektivet i Gentofte er inkluderende og indeholder både et pædagogisk såvel som et didaktisk fokus på opgaven. På workshoppen deles ligeledes kommunens erfaringer med femårige gymnasieforløb. 


Undervisningsdifferentiering med udfordringer til dygtige elever – Praktiske eksempler og kort præsentation af ABC-modellen - top-down-planlægning

Ved lærer Anette Gjervig, Odense.  

  • Hvad vil det sige at planlægge efter ABC-modellen
  • Hvorfor skal man planlægge efter ABC-modellen

Eksempel på langsigtet forløb som fx natur/teknologi-forløb om hverdagskemi (syre/base/pH-måling) - melletrinnet

  • Konkret eksempel på, hvordan man kan planlægge et forløb i natur/teknologi med læringsmål med udgangspunkt i Nye Fælles Mål

Eksempel på afslutning af et forløb om eventyr - 6. klasse

  • En afsluttende dobbelttime som afslutning på et forløb om eventyr

Planlægning af en konkret time i fysik - 8. klasse (induktion)

  • En time med fokus på forsøg tilknyttet teori

Hvad kan de konkret gøre, når de kommer hjem og har deres egen klasse - hvorfor skal de tilgodese de fagligt stærke elever - hvad kan det gøre positivt for hele klassen

  • Hvad gør jeg i min egen klasse i det daglige - bruger jeg ABC-modellen hver eneste dag? Hvordan kan jeg inddrage differentieringen i det daglige uden en masse ekstra arbejde
  • Hvordan kan man hjælpe sine kollegaer i gang med at planlægge efter ABC-modellen.