DPU

Aarhus Universitets segl

0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv

Danmarks største konference
om småbørnsforskning

  • 7. årlige småbørnskonference på DPU den 4. juni 2019
  • Mød en række af Danmarks førende forskere til en engageret
    dialog om aktuel forskning på småbørnsområdet.

Om konferencen


Velkommen på DPU til Danmarks største konference om forskning i små børns institutions- og hverdagsliv. For syvende gang har vi samlet en skare af DPUs dagtilbudsforskere som med fem oplæg og fem workshops præsenterer den nyeste forskning og inviterer til dialog om aktuelle strømninger og politiske initiativer.

Også i år vil der blive præsenteret en bred palet af DPU-forskernes forskningsambitioner samt deres forskellige teoretiske og metodiske forskningstilgange. Dagen indledes med et forskningsoverblik over indsatser rettet mod børn i udsatte positioner, efterfuldt af et oplæg om dokumentationspraksis i Italien. Efter frokost og workshop vil der være oplæg om dilemmaer i forældresamarbejdet samt hvordan faglig ledelse står i et spændingsfelt mellem styring og pædagogik. Dagen afrundes med et forskningsoverblik vedrørende pædagogers roller i børns leg.

Konferencen henvender sig til alle med interesse for små børns institutions- og hverdagsliv: Studerende, pædagoger, medhjælpere, dagplejere, pædagogiske konsulenter, ledere, politikere, ansatte på professionshøjskoler og i faglige organisationer.

Oplæg


  • Kirsten Elisa Petersen: Hvad ved vi om daginstitutionens indsatser og betydning i forhold til børn i udsatte positioner
  • Fabio Dovigo: Memory of the future: documentation as professional meaning making in early childhood education and care
  • Karen Ida Dannesboe: Tid og teknologi i mødet mellem pædagoger og forældre – om relationer og dilemmaer i forældresamarbejdet
  • Mie Plotnikof: Faglig ledelse til forhandling på ny? Mellem styring og pædagogik
  • Lone Svinth: Pædagogers rolle i børns leg – hvad viser forskningen?

Tid og sted


Tirsdag den 4. juni 2019 kl. 9.30-16

Festsalen (A220), DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Pris og tilmelding


Konferencen er afholdt

Deltagelse med frokost kr. 1.250 inkl. moms.

Deltagelse med frokost for studerende kr. 450 inkl. moms.