Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv

5. årlige småbørnskonference
ved DPU, Aarhus Universitet

0-6 årige børns institutions- og hverdagsliv. Konference 2017

Den 6. juni 2017 inviterer DPU for femte gang til Danmarks største konference om forskning i små børns institutions- og hverdagsliv. Mød en række af Danmarks førende forskere som med oplæg og workshops indgår i en engageret dialog med praktikere fra bl.a. institutioner, forvaltninger og professionshøjskoler om aktuel forskning på småbørnsområdet.

Den fælles forskningsinteresse er små børns liv i dagtilbud og familie, men vanen tro vil de fem oplæg og de otte workshops belyse emnet fra ret forskellige teoretiske og metodiske vinkler. 

I år vil oplæggene i festsalen bl.a. vedrøre emner som børns æstetiske dannelse, aktuelle børnesyn i et historisk perspektiv samt børns læring og trivsel anskuet med begrebet Educare. Derudover vil det stigende fokus på børns sociale kompetencer bliver adresseret.  

Konferencen henvender sig til alle med interesse for små børns institutions- og hverdagsliv: Studerende, pædagoger, medhjælpere, dagplejere, pædagogiske konsulenter, ledere, politikere, ansatte på professionshøjskoler og i faglige organisationer.

Oplæg

 • Nyt børnesyn – om hvordan læring, kompetence, forebyggelse og inklusion blev selvfølgelige i børnehavepædagogikken v/adjunkt Bjørn Hamre
 • Børns æstetiske dannelse v/lektor Sven-Erik Holgersen
 • Aktuelle udfordringer og muligheder i indsatser for børn i udsatte positioner v/ professor MSO Bente Jensen
 • Det aktuelle fokus på sociale kompetencer v/lektor Eva Gulløv
 • Passende parathed og de vigtige forældre – om samarbejdsrelationer mellem pædagogisk personale og forældre v/adjunkt Karen Ida Dannesboe
 • Se alle oplæg

  Workshops

  • Danske og nordiske dagtilbud fra et internationalt perspektiv v/professor mso Charlotte Ringsmose og lektor Grethe Kragh-Müller
  • Udvikling af 0-3årige børns deltagelse og læring gennem omsorgsfuld berøring og massage i vuggestue og dagpleje v/adjunkt Lone Svinth
  • Etik og pædagogik v/ekstern lektor Søs Bayer
  • Originale pædagoger v/lektor UCL og ph.d. stipendiat DPU Christina Haandbæk Schmidt
  • Dagtilbud, læring og den nationale konkurrenceevne v/professor MSO John B. Krejsler
  • What does it mean to be a professional family child care provider/dagpleje in Wisconsin and Denmark? v/Kate L. MacCrimmon PhD student in the Department of Curriculum & Instruction, University of Wisconsin-Madison and Guest PhD, Aarhus University
  • Børns eksperimenterende virksomhed i dagtilbud – muligheder og udfordringer v/ phd-stipendiat Sarah Damgaard Warrer
  • Alle børn som går i gode dagtilbud bliver styrket….. Også på længere sigt. Men hvordan skabes og videreudvikles de gode dagtilbud? v/professor mso Bente Jensen

   Tid og sted

   Konferencen finder sted tirsdag den 6. juni 2017 i tidsrummet kl. 09.30-16.00.

   Festsalen (A220), DPU, Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

   Pris og tilmelding

   • Deltagelse incl. frokost kr. 1.250 kr incl. moms.
   • Deltagelse incl. frokost for studerende kr. 450 incl. moms.