Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Program

Program

9.30-9.35
Velkomst ved institutleder Hanne Løngreen

9.35-9.40
Præsentation af dagens program ved professor mso Charlotte Ringsmose  

9.40-10.10
Didaktik og dannelse ved professor mso Stig Broström

10.10-10.40
Vidensbaseret arbejde i dagtilbud ved professor mso Bente Jensen

10.40-11.00
PAUSE

11.00-11.40
Børnehavens og pædagogprofessionens historie og aktualitet ved lektor Jens Erik Kristensen

11.30-12.00
Opdragelsesværdier i daginstitutioner ved lektor Eva Gulløv

12.00-13.00
FROKOST

13.00-14.00
Workshops (slutter 13.50)

  • Pædagogisk arbejde i udsatte boligområder v/ adjunkt Kirsten Elisa Petersen og lektor Niels Rosendal Jensen  
  • Kommunikation med det mindste barn v/videnskabelig assistent Ole Henrik Hansen
  • Børns deltagelse og læring i pædagogisk tilrettelagte aktiviteter v/ph.d.-stipendiat Lone Svinth
  • Literacy-pædagogik i børnehave, SFO og indskoling v/ videnskabelig assistent Anders Skriver Jensen
  • Organisatorisk læring og facilitering af læreprocesser i daginstitutioner v/ professor mso Bente Jensen, lektor Ulrik Brandi og lektor Ib Ravn
  • Krop - at tale om og kropsliggøre en professionskompetence om krop og bevægelse v/lektor Mia Herskind
  • Æstetiske erfaringer og livstemaer i børns hverdag v/lektor Sven-Erik Holgersen og daginstitutionsleder og cand.pæd. Alice Kjær
  • Uddannelse af fremtidens dagsinstitutionsledere – hvad kan vi lære af de norske erfaringer? v/ lektor Hanne Knudsen og professor mso Dorthe Staunæs
  • Professionel identitet, institutionskultur og pædagogers kvalitetsarbejde v/ adjunkt Bjørg Kjær
  • Workshop om forældreinddragelse i dagtilbud v/professor Peter Berliner og lektor Dorte Kousholt 

(læs præsentation af de enkelte workshops)

14.00-14.30
Anerkendelse og ulighed i små børns liv ved lektor Charlotte Palludan

14.30-15.00
Læringsmiljøer i daginstitutioner ved professor mso Charlotte Ringsmose

15.00-15.30
KAFFEPAUSE

15.30-16.30
Paneldiskussion
Moderator for paneldiskussionen: Søs Bayer, rektor på Det Frie Gymnasium

16.30
Tak for i dag

Læs præsentation de enkelte workshops her