Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

National læreruddannelseskonference

Hvordan realiserer man idealet om den forskningsinformerede lærer i en målstyret skole?

Hvordan realiserer man idealet om den forskningsinformerede lærer i en målstyret skole?

Den 1. august 2013 trådte en ny læreruddannelse i kraft. Hermed ændrede man på styring af læreruddannelsen. Fra at være indholdsstyret blev læreruddannelsen til en målstyret uddannelse. Mange andre europæiske lande har gennem de senere år på samme vis ændret styringen af deres uddannelser, ikke bare læreruddannelsen. Erfaringerne fra disse andre europæiske lande peger på, at kompetencemålstænkningen er et gennemgående og brugbart styringsredskab, men også at der er betydelige forskelle i måden, hvorpå målene opbygges. Konferencen sætter fokus på, hvordan læreruddannelse bidrager til at realisere idealet om en forskningsinformeret lærer i en målstyret skole. Hvilke løsninger har man valgt i andre lande? Hvad skal vi gøre i Danmark? Og hvor er de uløste problemer?

Konferencens hovedtemaer er:

  • Målstyret læreruddannelse
  • Hvordan planlægger og realiserer man en målstyret undervisning på læreruddannelser
  • Hvordan konstruerer man performance-baserede vurderinger og eksamineringer i en målstyret læreruddannelse?

Forskersymposium

Dagen efter, den 27. januar, bliver konferencen fulgt op af et forskersymposium.

Program

09.30 – 10.00:
Ankomst, kaffe

10.00 – 10.20:
Velkomst ved Uddannelseschef Elsebeth Jensen, VIA University College

10.20 – 11.10:
Tine Sloan: How to construct performance-based assessments and examinations
Tine Sloan er Director of the Teacher Education Program at Gevirtz Graduate School of Education, University of California, Santa Barbara

11.10 – 12.00:
Karine Tremblay: International trends in teacher education policy – seen from a TALIS-perspective.
Karine Tremblay er ansat i OECD som Senior Analyst for OECD’s lærer- og lederundersøgelse TALIS

12.00 – 13.00:
Pause, sandwichs i aulaen

13.00 – 15.15:
Workshops

15.15 – 15.30:
Pause, kaffe

15.30 – 16.15:
Elaine Munthe: Challenges in teacher education today – seen from Norway.
Elaine Munthe er dekan for Det humanistiske fakultet ved Universitetet i Stavanger og formand for følgegruppen for den nye norske læreruddannelse

Tid og sted:

Konferencen foregår den 26. Januar 2015 i København: Institut for Uddannelse og Pædagogik  (DPU), Aarhus Universitet, Campus Emdrup, Tuborgvej 164, 2400 København NV.

Tilmelding

Konferencepris: 1275,-

Særlig nedsat pris for studerende: 250,- 

 

 

Abstracts

Deadline for indsendelse af abstracts til både konferencen og symposiet er den 8. december 2014. Abstracts på max. 350 ord skal sendes til:

Arrangører