DPU

Aarhus Universitets segl

At blive på sporet

Nye perspektiver og bæredygtige løsninger
på uddannelsesfrafald blandt unge voksne

  • Konference på DPU i København 28. november 2019

Om konferencen


Hvordan beslutter unge voksne, om de skal blive eller holde op på en uddannelse? Hvilke forhold har indflydelse på disse beslutninger?

DPU, Aarhus Universitet, har i samarbejde med VUC’er og erhvervsskoler forsket i de unges beslutningsprocesser. På denne konference præsenteres ny forsknings- og erfaringsbaseret viden om frafald i erhvervs- og voksenuddannelserne med fokus på de unge voksnes beslutningsprocesser.

Parallelsessioner

I fire forskellige sessioner præsenterer hhv. erhvervsskoler (EUD) og voksenuddannelsescentre (VUC) deres erfaringer med udvikling og afprøvning af vejledningsindsatser, der styrker målorientering, tilhørsforhold og beslutningskompetence.

Tilmelding til én af de fire sessioner finder sted på dagen.

Workshops

Med udgangspunkt i hhv. EUD og VUC har vi i to workshops fokus på bæredygtig implementering af nye vejledningsindsatser samt forskningscirkler som kompetenceudvikling. De to workshops rummer oplæg, erfaringer fra praksis og mulighed for spørgsmål og diskussion.

Tilmelding til VUC- eller EUD-sporet sker ved tilmelding til konferencen.

Tid og sted:


  • Torsdag 28. november 2019 kl. 10.00-16.00
  • DPU, Aarhus Universitet, Tuborgvej 164, 2400 København NV

Pris og tilmelding:


  • Pris for deltagelse: 1.250,00 kr. (inkl. moms)
  • Nedsat pris for studerende: 450 kr. (inkl. moms)

Konferencen er afholdt