Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Program og workshops

Program


09.00
Ankomst, morgenmad og registrering

09.30
Velkomst og præsentation af dagens program
v/ lektor Lone Svinth, Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) og DPU, Aarhus Universitet og forsknings- og udviklingschef Andreas Rasch-Christensen, VIA University College

09.40
Rådmand Thomas Medom, Aarhus Kommune

10.00
Bæredygtighed og pædagogik – tilgange, udfordringer og muligheder
v/ lektor emeritus Jeppe Læssøe, DPU, Aarhus Universitet

10.45
Kort pause

11.00
Opdragelse til bæredygtighed eller bæredygtig dannelse?
v/ lektor Line Togsverd og lektor Jan Jaap Rothuizen, VIA University College

11.45
Bæredygtig pædagogik - Omsorgen er nøglen til resiliente børn
v/ lektor Ditte Winther-Lindqvist, DPU, Aarhus Universitet

12.30
Frokost

13.10
Workshops

14.40
Kaffepause

15.00
Pædagogers arbejde med bæredygtighed - Grønne omgivelser som case
v/ lektor Niels Ejbye-Ernst, VIA University College

15.45
Afrunding
v/ lektor Christian Christrup Kjeldsen, Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) og DPU, Aarhus Universitet

16.00
Tak for i dag

Fire keynotes


Jeppe Læssøe, DPU

Denne keynote introducerer til konferencens tema ved at rejse og give bud på svar på følgende spørgsmål: Hvad er det centrale ved bæredygtighed? Hvordan kan vi pædagogisk forholde os til bæredygtighed og gribe det an i praksis – generelt og på 0-6-års-området? Disse spørgsmål har ikke ét svar, hvorfor det kan være vigtigt at være opmærksom på forskelle i tilgange. Vi starter desuden ikke ved et 0-punkt, men kan bygge på eksisterende viden om udfordringer og muligheder.

Line Togsverd og Jan Jaap Rothuizen, VIA

Klimakrisen og varig skade på økosystemer minder os om, at ansvarlighed og muligheder for at forvalte den ansvarlighed er vigtige værdier i det pædagogiske arbejde. Oplægsholderne trækker i deres oplæg på centrale værdier og pointer i den danske børnehavepædagogiske tradition, der sigter på at skabe rum for dannelsesprocesser, hvor barnet støttes i gradvis at tage større ansvar for sine ønsker, sin vilje og sit samliv med andre børn i børnefælleskaber.

Ditte Winther-Lindqvist, DPU

En bæredygtig pædagogik må bygge på et helhedsperspektiv på barnet. Børn må forstås og forstå sig selv som del af det fællesskab og det samfund, vi er sammen om at dele og skabe. I oplægget fremhæves omsorg for barnet her og nu, såvel som for barnets fremtid som den vugge, bæredygtighed udspringer fra, og som en nødvendig betingelse for at få resiliente, glade og socialt/miljømæssigt ansvarlige børn.

Niels Ejbye-Ernst, VIA

Det fremgår af den styrkede pædagogiske læreplan, at børn skal gives en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling, og at læringsmiljøet i et dagtilbud skal give mulighed for, at børn oplever menneskets forbundethed med naturen. Hvordan kan disse visioner fortolkes, når det er pædagogers arbejde med børn i alderen 1-5 år, der er i fokus? Og hvordan kan pædagoger konkret arbejde med bæredygtighed?      

Tre workshops


Formålet med de tre workshops er at diskutere inspirerende, bæredygtig pædagogisk praksis. Hver workshop vil blive indledt med en opsummering af centrale pointer fra formiddagens keynotes, hvorefter et kort oplæg vil introducere workshoppens tema.

Dernæst vil hver af de tre workshopholdere facilitere en proces, hvor deltagerne diskuterer konkrete udfordringer og muligheder inden for workshoppens overordnede tema.

Deltagerne får både mulighed for at dele inspirerende praksis samt at formulere visioner for og ønsker til forsknings- og uddannelsesmiljøerne. Hvis det pædagogiske arbejde inden for det pågældende tematik skal styrkes på 0-6-års-området, hvad skal uddannelser og forskning så kunne bidrage med?

  1. Bæredygtig pædagogisk udvikling og evaluering – med børn som deltagere
    Faciliteres af docent Anette Boye Koch, VIA
  2. Bæredygtig ledelse og arbejdsmiljø
    Faciliteres af forskningschef Andreas Rasch-Christensen, VIA
  3. Egenomsorg som element i en bæredygtig pædagogisk praksis og voksen-barn samspillet på dagtilbudsområdet
    Faciliteres af lektor Lone Svinth, DPU, AU og ph.d.-stipendiat Freja Feline Petersen, DPU, AU