Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Bæredygtig pædagogik

Udfordringer og muligheder på daginstitutionsområdet

  • Fælles konference i Aarhus arrangeret af VIA University College, Nationalt Center for Skoleforskning og DPU, Aarhus Universitet

Om konferencen


Hvordan kan vi skabe en bedre og mere bæredygtig verden? Blandt politikere, i medierne og blandt borgere er det tidens mest presserende spørgsmål.

Også på daginstitutionsområdet er der en markant interesse for at drøfte og iværksætte initiativer, der kan skabe en mere bæredygtig verden for landets yngste medborgere lige fra maden til pædagogikken.

I den styrkede pædagogiske læreplan er bæredygtighed et centralt fokuspunkt. Det pædagogiske læringsmiljø skal give børnene mulighed for at opleve menneskets forbundethed med naturen, samt give børnene en begyndende forståelse for betydningen af en bæredygtig udvikling.

Hvilke implikationer har bestræbelsen mod en mere bæredygtig udvikling for uddannelsen af pædagoger, dagtilbudsledelse, læringsmiljøet, voksen-barn samspillet og – ikke mindst - børnenes dannelse og trivsel? 

På konferencen vil en række pædagogiske forskere, beslutningstagere fra kommunerne og praktikere fra institutionerne og pædagoguddannelserne give deres svar på de spørgsmål og på mange flere. Målet er at bidrage til gensidig inspiration og ideudvikling. Drøftelserne på konferencen vil munde ud i en udgivelse på Akademisk Forlag om bæredygtig pædagogik på 0-6 års området, som deltagerne således bidrager til.

Konferencen henvender sig til alle med interesse for små børns institutionsliv: Studerende, pædagoger, medhjælpere, dagplejere, pædagogiske konsulenter, ledere, politikere, ansatte på professionshøjskoler og i faglige organisationer.

Konferencen er udsat


I henhold til retningslinjer og anbefalinger fra Regeringen, VIA og Aarhus Universitet, ser vi os nødsaget til at udskyde afholdelsen af konferencen til senere på året. Konferencen henvender sig især til praktikkere og beslutningstagere indenfor dagtilbudsområdet og det er vores vurdering, at det både vil være uhensigtsmæssigt at risikere smittespredning men også at belaste ressourcerne i landets dagtilbud, som i den kommende tid vil operere med nødberedskab.

Vi håber på jeres forståelse, og ser frem til, at møde jer senere på året når arrangørerne har fundet en ny dato for afvikling af konferencen.