DPU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Turbolæring

Intensive læringsforløb:

Effekter og alternativer

  • Konference i Nationalt Center for Skoleforskning (NCS) i Aarhus 29. marts 2019

Om konferencen


Intensive læringsforløb i forskellige former og formater har de senere år vundet indpas i den danske folkeskole og tilbydes i dag i stort omfang af såvel kommunale som private aktører. Ideen med læringsforløbene er, at en fokuseret og intensiv indsats kan være med til at rykke udfordrede elever fagligt, personligt og socialt. Indtil nu har vores forskningsbaserede viden om turbolæring imidlertid været begrænset. Dagens konference vil derfor præsentere de seneste forskningsresultater angående effekterne af intensive læringsforløb. Har disse indsatser positive effekter? Hvis ikke: Hvad kan man gøre i stedet?    

Oplæg


  • Christian Christrup Kjeldsen og Søren Langager: Virker turbolæring? Kvantitative analyser af effekterne på kort og langt sigt af intensive læringsforløb
  • Kristian H. Nørgaard (Projektleder, DrengeAkademiet): DrengeAkademiet og dets mentorordning anno 2019. Forskningens betydning for DrengeAkademiet fremadrettet
  • Illa Westrup Stephensen (Direktør Lær for Livet): Et langt sejt træk - erfaringer med at styrke anbragte børn gennem camps, mentorordning og brobygning til skole og hjem
  • Frans Ørsted Andersen: Nære relationer, mestringsoplevelser og personlig udvikling for børn og unge på kanten: Kvalitative analyser af turbolæring
  • Alexander Koch: turboforløb for fagligt udfordrede i folkeskolen – Første resultater
  • Jakob Petersen: Eksempler fra hverdagen – Hvad kan Ungdomsskolernes heltidsundervisning?
  • Charlotte Hald: Længerevarende frivillige mentorordninger og turbolæring som fælles indsats

Tid og sted


Fredag den 29 marts 2019, kl. 9.30-15.45 

Bygning 1252-310 Jeppe Vontilius, Søauditorierne, Vennelyst Blvd. 8, 8000 Aarhus C 

Pris og tilmelding


  • Deltagerpris: 1350,00 kr.
  • Nedsat pris for studerende: 600,00 kr. for studerendepå SU (begrænset antal pladser) 

Deltagerprisen er inkl. et eksemplar af bogen ”Intensiv Læring”, som præsenteres på konferencen.