AU

Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Powerpoint-præsentationer fra konferencen (pdf)

Læse- og skriveteknologi – status og perspektiver

 • Erik Arendal, specialkonsulent, Rådgivning- og støtteenheden, Aarhus Universitet

 

Teknologibaseret læsning og skrivning

 • Helle Bundgaard Svendsen, lektor ved læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum, VIA University College, samt ph.d. stipendiat ved DPU, Aarhus Universitet

 

Technucation – lærernes anvendelse af ny teknologi i skole og uddannelse

 • Lene Storgaard Brok, Centerleder, Nationalt Videncenter for Læsning

 

Min støtte i skole og uddannelse

 • Emma Dalsgaard Madsen, sygeplejestuderende, VIA University College, Holstebro

 

Lytteskrivning - bedre skriveudvikling med auditiv feedback i skriveprocessen

 • Bent Saabye Jensen, projektkonsulent, Nationalt Videncenter for Læsning

 

It-rygsæk til tiden – fra grundskole til ungdomsuddannelse

 • Trine Gandil, lektor, Professionshøjskolen UCC, København

 

Læse- og skriveteknologi i ordblindeundervisning for voksne

 • Martin Richardt, forfatter, It- og læsekonsulent, VUC Roskilde

 

Undervisning i teknologibaserede læse- og skrivestrategier

 • Helle Bundgaard Svendsen, lektor ved læreruddannelsen og hf i Nørre Nissum, VIA University College, samt ph.d. stipendiat ved DPU, Aarhus Universitet

 

Inklusion med læse- og skriveteknologi

 • Hanne Mette Kristensen, konsulent, Kompetencecenter for Læsning, og Lene Koch Borchmann, lærer og konstitueret pædagogisk leder, Solbjergskolen, begge Aarhus Kommune

 

SPS og støtte til ordblinde på ungdomsuddannelserne

 • Stina Kjær Madsen, fuldmægtig, Styrelsen for Kvalitet og Undervisning og Hannah Bruun Hjorth, ordblinde- og SPS-underviser, VUC Roskilde

 

Teknologibaserede studiestrategier

 • Laura Kongskov, studielektor, læse- og skrivevejleder, Rådgivning- og støtteenheden, Aarhus Universitet

 

Støtteindsatser gennem skole og uddannelse

 • Anja Bols Slåttvik, koordinator for hf for ordblinde i Nørre Nissum, VIA University College

 

Opsamling, perspektivering og afslutning af dagen

 • Ordstyrerne: Birgit Dilling Jandorf og Erik Arendal