Program

Foto: Flemming Leitorp
Mai Mercado

Velkomst og program

9:00-9:25: Registrering og kaffe & te

9:25-9:40: Hvorfor er det vigtigt at sætte fokus på opdragelse og opdragelsesansvar?

Velkomst ved Børne- og socialminister Mai Mercado

9.40-9.45: Dagens program

Ved ordstyrer

Hanne Knudsen
Eva Gulløv

Spillet om ansvaret

9.45-10.15: Spillet om opdragelsesansvaret mellem skole og hjem

ved Hanne Knudsen, lektor DPU, Aarhus Universitet

10.15-10.45: Spillet om opdragelsesansvaret mellem daginstitutioner og hjem

ved Eva Gulløv, lektor DPU, Aarhus Universitet

10.45-11.00: Pause

11.00-11.30: Spørgsmål til Hanne Knudsen og Eva Gulløv og debat med salen

Dil Bach
Maria Ørskov Akselvoll

Forskellige familietypers forventninger til samarbejde og opdragelseansvar

11.00-11.30: Overskudsfamiliers forventninger til samarbejdet med daginstitutioner

ved Dil Bach, lektor DPU, Aarhus Universitet

11.30-12.00: Forskellige familietypers forventninger til samarbejdet med skolen

ved Maria Ørskov Akselvoll, ph.d. og ekstern lektor RUC

12.00-12.20: Spørgsmål fra ordstyrer og salen

12.20-13.15: Frokost

Skolens forventninger til samarbejde og opdragelsesansvar

13.15-13.45: Hvad forventer skolen af samarbejde og ansvarstagen fra forældrenes side?

ved skoleleder NN (annonceres snarest)

13.45-14.15: Hvad forventer daginstitutioner af samarbejde og ansvarstagen fra forældrenes side?

ved leder af daginstitution NN (annonceres snarest)

14.15-15.15 : Spørgsmål fra ordstyrer og salen

15.15-15.45: Pause

15.45-16.30: Paneldebat

  • Mette With Hagensen, landsformand Skole & Forældre
  • Claus Hjortdal, formand for Skolelederforeningen
  • Eva Munck, formand for BUPLs Lederforening

16.30-16.35: Tak for i dag

ved Claus Holm, institutleder DPU, Aarhus Universitet