Workshops

Dagtilbudsspor

Daginstitutioners betydning for børns udvikling

v/seniorforsker emeritus Mogens Christoffersen VIVE.

I workshoppen præsenteres en sammenhæng mellem strukturelle forhold, der har indflydelse på barnets miljø i daginstitutionen og konsekvenser for børnenes udvikling.

Hvordan var de strukturelle rammer i de eksperimentelle forsøg som har givet gode resultater og hvordan har man vurderet eksperimenternes succes eller fiasko? I workshoppen diskuteres om erfaringerne fra de tidligere eksperimenter kan overføres på en dansk daginstitution. (se rapporten ’daginstitutionens betydning for børns udvikling’). Har daginstitutionens kvalitet betydning for at bryde den sociale arv?

Internationell och skandinavisk forskning om förhållandet mellan processkvalitet och strukturkvalitet i förskolan

v/ professor Sven Persson Malmö Universitet.

Denna workshop tar sin utgångspunkt i en internationell och skandinavisk forskning om förhållandet mellan processkvalitet och strukturkvalitet i förskolan.  Pedagogiska relationer och relationell pedagogik introduceras som ett begrepp för att analysera kvalitetens brännpunkt. Pedagogiska relationer ses här som ett samlingsbegrepp för att beskriva de emotionella, kognitiva och sociala stöd som förskolepersonal kan ge förskolebarn i konkreta situationer. I workshopen diskuteras dokumentationens funktion och professionell kompetens i förhållande till de pedagogiska relationerna.

Hent PowerPoints (pdf)

Skolespor

Når data bliver hverdag:

Udvikling af ny evalueringspraksis baseret på ”big data” v/ Morten Grauballe, Stifter af Knowmio

I workshoppen vil Morten Grauballe fra Knowmio dele data og indsigter fra ”Den Lærende skole” – et kompetenceudviklingsprojekt i Helsingør og Gentofte kommune, hvor lærerne har brugt spil til at opsamle data om elevernes læring, formuleret en ny evalueringspraksis og ændret hvordan de samarbejder på tværs af fagene. Projektet peger ind i en fremtid, hvor evalueringen og data ikke er en årlig begivenhed, men noget lærerne arbejder med og samarbejder om hver eneste dag.

Educational effectiveness:

What is it and what can it tell us about teachers’ contribution to student outcome?, v. Trude Nilsen, Institutt for Lærerutdanning og skoleforskning, UiO.

This workshop starts by a short introduction to educational effectiveness. One theoretical framework behind educational effectiveness, the dynamic model by Creemers and Kyrikides (2008), will be used to discuss how teachers and their instruction may influence student outcome. Findings from several studies will be discussed, with a specific focus on what aspects of teacher competencies are important for their instruction, and what aspects of their instruction are important for student motivation and achievement in mathematics, science and reading. The studies that will be presented are primarily based on data from international large scale assessment.