Program

Claus Holm
Chris Brown

Velkomst og første session

10.00 Velkomst v/institutleder Claus Holm  

10.15-11.45
Første session: Skoleområdet

10.15-10.55

Improving school quality and educational practice through the use of data and research evidence: what can be learnt from Tower Hamlets and elsewhere? v/ Professor of Education Chris Brown, University of Portsmouth (*)

10.55-11.35 

The Tower Hamlets Story – the school leader position v/Head teacher Cath Smith, Bow School, Tower Hamlets District.

11.35-11.45
Spørgsmål og diskussion

11.45
Frokost

Christine Pascal

Anden session

12.30-14.00 

Anden session: Dagtilbudsområdet.

12.30-13.10 
Praxis, Ethics and Power: Implementing and Evaluating a Participatory Model of Child Assessment  v/Professor Tony Bertram og Professor Chris Pascal, Centre for Research in Early Childhood (CREC), Birmingham, UK

13.10-13.50 
Et godt sted at være – er et godt sted at lære v/Lone Andersen og Marlene Schwartz Nissen, Børnegården Vester Nebel, Kolding Kommune.

13.50-14.00: 
Spørgsmål og diskussion

Lars Qvortrup

Workshops og afslutning

14.00-14.20

Kaffepause (fordeling i workshops)

14.20-15.20 
Workshops

15.30-16.00 
Kvalitet og udvikling i skole og dagtilbud – hvad siger data fra Program for Læringsledelse? v/Professor og centerleder Lars Qvortrup (**)

16.00 
Tak for i dag

(*) ”The Tower Hamlets Story” I et af de mest udsatte områder af London har skolerne gennem de seneste ti år udviklet sig fra at ligge i bunden til at være topscorere med hensyn til løfteevne. Nogle af faktorerne har været ambitiøs ledelse, effektiv skoleudvikling, fokus på læring og undervisning, brug af data og forskning.  

(**) I Program for Læringsledelse skole og dagtilbud deltager ca. 240 skoler og 200 dagtilbud. I 2015 blev der samlet data fra børn, elever, lærere, pædagoger, ledere og forældre. Dataindsamlingen blev gentaget i 2017. I mellemtiden er der blevet gennemført pædagogiske indsatser og kompetenceudvikling. Hvad siger data? Er det lykkedes at øge kvaliteten og fremme udviklingen?